bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Reforma służby zdrowia szansą dla zakładów ubezpieczeń

Reforma służby zdrowia szansą dla zakładów ubezpieczeń

Dodano: 2016-04-21

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad reformą służby zdrowia. Informacje te zostały choćby potwierdzone portalowi Onet.pl przez Milenę Kruszewską, rzeczniczkę resortu.

 – Szykowana jest reforma organizacyjna systemu ubezpieczenia zdrowotnego, polegająca na likwidacji NFZ i przygotowaniu nowych struktur niezbędnych do zapewnienia efektywnego finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. Zakres planowanych zmian wymaga rozważnych decyzji, opartych na dogłębnych analizach. Stąd przewiduje się, że wdrożenie takiej reformy będzie możliwe dopiero w 2018 r. – mówi Kruszewska.

Pierwsze efekty prac prawdopodobnie będą dostrzegalne za dwa lata. Obecnie nad założeniami projektu reformy pracuje specjalnie powołany w tym celu zespół. Jak podaje portal Onet.pl, zadaniem zespołu jest opracowanie propozycji zmian systemowych w ochronie zdrowia, w tym koncepcji zmian w organizacji i finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach środków publicznych.

Do najważniejszych propozycji zmian należy wprowadzenie bezpłatnej opieki zdrowotnej dla wszystkich. Początkowo rozwiązanie ma być wprowadzone w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, tj. w przychodniach lekarzy rodzinnych.

Lekarze chwalą ten pomysł, przede wszystkim, dostrzegając oszczędności czasu. Obecnie każdy pacjent na początku każdej wizyty musi być sprawdzany w systemie eWUŚ – bazie osób posiadających ubezpieczenie zdrowotne. Zdaniem specjalistów, obowiązek weryfikacji pacjentów powinien należeć do płatnika, czyli Narodowego Funduszu Zdrowia.  

W ciągu dnia do systemu eWUŚ trafia około 2,5 mln zapytań, z czego udział negatywnych odpowiedzi, czyli takich, gdzie pacjent nie ma prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej, stanowią 5,34 proc. wszystkich zapytań. NFZ nie jest w stanie podać kosztów eksploatacji systemu. Wiemy tylko, że samo powstanie bazy kosztowało ponad 13 mln zł. Być może rezygnacja z systemu zrównoważyłaby koszty ponoszone przez placówki medyczne przy leczeniu nieubezpieczonych osób.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...