bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Raport Rzecznika Ubezpieczonych z 2015 r. – stosunek orzecznictwa Sądu Najwyższego do praktyki likwidacji szkód komunikacyjnych

Raport Rzecznika Ubezpieczonych z 2015 r. – stosunek orzecznictwa Sądu Najwyższego do praktyki likwidacji szkód komunikacyjnych

Dodano: 2015-07-15
Publikator: Rzecznik Ubezpieczonych

Raport Rzecznika Ubezpieczonych z 2015 r. prezentujący stosunek orzecznictwa Sądu Najwyższego do praktyki likwidacji szkód komunikacyjnych

Druga część Raportu Rzecznik Ubezpieczonych „Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych", opublikowanego w styczniu 2014 r. Z uwagi na skalę występujących problemów w pierwszej części publikacji nie zostały omówione wszystkie nieprawidłowości dostrzegane w praktyce likwidacji szkód. Druga część raportu zawiera analizę problematyki kwalifikacji szkody jako całkowitej, wysokości stosowanych stawek za roboczogodziny prac naprawczych, odmowy zwrotu wydatków poniesionych przez poszkodowanych na zlecenie sporządzenia ekspertyzy niezależnych rzeczoznawców, opieszałości w likwidacji szkód i niewywiązywania się przez zakłady ubezpieczeń z obowiązków informacyjnych (w tym utrudnień i odmów w dostępie do akt szkody), a także opieszałości w likwidacji szkód z powodu biernego oczekiwania na prawomocne zakończenie postepowania karnego lub w sprawie o wykroczenie, wraz ze szczegółową analizą nieprawidłowych praktyk zakładów ubezpieczeń zidentyfikowanych na podstawie prowadzonych przez Rzecznika Ubezpieczonych postępowań skargowych. Głównym celem raportu jest kontynuacja działań naprawczych na rzecz poprawy jakości postępowań likwidacyjnych, które również będą pozytywnie wpływały na budowę zaufania społecznego do instytucji ubezpieczenia.

Pliki do pobrania

rzu_raport_orzecznictwo_sn_a_praktyka_likwidacji_szkod_komunikacyjnych_cz_ii.pdf

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...