bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Raport Rzecznika Ubezpieczonych z 2015 r. – stosunek orzecznictwa Sądu Najwyższego do praktyki likwidacji szkód komunikacyjnych

Raport Rzecznika Ubezpieczonych z 2015 r. – stosunek orzecznictwa Sądu Najwyższego do praktyki likwidacji szkód komunikacyjnych

Dodano: 2015-07-15
Publikator: Rzecznik Ubezpieczonych

Raport Rzecznika Ubezpieczonych z 2015 r. prezentujący stosunek orzecznictwa Sądu Najwyższego do praktyki likwidacji szkód komunikacyjnych

Druga część Raportu Rzecznik Ubezpieczonych „Orzecznictwo Sądu Najwyższego a praktyka likwidacji szkód komunikacyjnych", opublikowanego w styczniu 2014 r. Z uwagi na skalę występujących problemów w pierwszej części publikacji nie zostały omówione wszystkie nieprawidłowości dostrzegane w praktyce likwidacji szkód. Druga część raportu zawiera analizę problematyki kwalifikacji szkody jako całkowitej, wysokości stosowanych stawek za roboczogodziny prac naprawczych, odmowy zwrotu wydatków poniesionych przez poszkodowanych na zlecenie sporządzenia ekspertyzy niezależnych rzeczoznawców, opieszałości w likwidacji szkód i niewywiązywania się przez zakłady ubezpieczeń z obowiązków informacyjnych (w tym utrudnień i odmów w dostępie do akt szkody), a także opieszałości w likwidacji szkód z powodu biernego oczekiwania na prawomocne zakończenie postepowania karnego lub w sprawie o wykroczenie, wraz ze szczegółową analizą nieprawidłowych praktyk zakładów ubezpieczeń zidentyfikowanych na podstawie prowadzonych przez Rzecznika Ubezpieczonych postępowań skargowych. Głównym celem raportu jest kontynuacja działań naprawczych na rzecz poprawy jakości postępowań likwidacyjnych, które również będą pozytywnie wpływały na budowę zaufania społecznego do instytucji ubezpieczenia.

Pliki do pobrania

rzu_raport_orzecznictwo_sn_a_praktyka_likwidacji_szkod_komunikacyjnych_cz_ii.pdf

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...