bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Raport Rynku Ubezpieczeniowego EMEA 2016

Raport Rynku Ubezpieczeniowego EMEA 2016

Dodano: 2016-04-08

W tegorocznej odsłonie cyklicznego raportu „Europe, Middle East and Africa (EMEA) Insurance Market Report 2016” (Raport Rynku Ubezpieczeniowego EMEA 2016) Marsh prognozuje, na których rynkach ubezpieczeniowych w krajach EMEA (Europa, Środkowy Wschód oraz Afryka) będą panowały najbardziej opłacalne warunki dla ubezpieczonych.

Zdaniem autorów opracowania, rynek ubezpieczeniowy EMEA wydaje się być bogatym w oferty ze względu na nieustannie rosnącą konkurencję wśród ubezpieczycieli, szczególnie tych z atrakcyjnym portfolio, dobrą historią szkodową oraz ofertą składki przed jej obniżką przy przedłużaniu ważności polisy. Warte uwagi są również: rozwój przemysłu, w tym ostatnie komunikaty dotyczące zysków, zmian członków zarządu czy ponowna ocena ryzyka. Istotnym jest, iż zmiany ekonomiczne, polityczne, technologiczne i środowiskowe mogą mieć znaczny wpływ na kondycję poszczególnych branż przemysłowych w nadchodzącym roku.

Zdaniem Marsh dominującymi zagrożeniami 2016 rok mają być: bezpieczeństwo w sieci, terroryzm oraz agresja polityczna. Zarówno lawinowy wzrost zapytań dotyczących roli ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem cybernetycznym, jak i ilość ataków terrorystycznych, które miały miejsce w 2015 roku, powodują ogromne zainteresowanie rodzajami ochrony przed tego typu zagrożeniami.

„Raport Rynku Ubezpieczeniowego EMEA 2016” określa polski rynek ubezpieczeniowy mianem zniżkowego, co jest wynikiem m.in. ofertowania wyższych limitów ubezpieczenia czy redukcji składek. Obserwowany spadek wysokości tych ostatnich wahał się w ub.r. między 10 a 20%. Zainteresowanie ochroną ryzyk politycznych i cybernetycznych w Polsce rośnie, choć nadal ubezpieczenia tego typu nie należą do najpopularniejszych, w przeciwieństwie do ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółek kapitałowych (D&O), które po ostatnich wyborach parlamentarnych zyskało wielu zwolenników.

W raporcie znajdują się także informacje dotyczące m.in. rosnącej świadomości wśród organizacji z regionu EMEA o ich podatności na cyberataki. Planowane na 2018 r. wprowadzenie przez Unię Europejską Dyrektywy o Ochronie Danych ma być kolejnym krokiem zachęcającym firmy do korzystania z ubezpieczeń typu cyber. Opracowanie zwraca też uwagę na zwiększającą się częstotliwość występowania szkód oraz rosnący poziom narażenia firm na szkody, co wydaje się być sprzecznym z ilością ofert ubezpieczeń kredytowych i politycznych na rynku, która znacznie wzrosła w ciągu ostatnich 2 lat. Eksperci Marsh spodziewają się kontynuacji  spadkowej tendencji wysokości składek w 2016 r., jednakże w wolniejszym tempie niż w 2015 r. Autorzy dokumentu akcentują też zjawiska słabego popytu wśród konsumentów, dużej ilości kredytów i ich niekorzystnej stopy procentowej, co może doprowadzić do wzrostu niewypłacalności na stopie globalnej do 3– 4% w tym roku. Raport wskazuje, że składki ubezpieczenia kredytu kupieckiego w regionie stabilizują się, a konkurencja wśród ubezpieczycieli jest silna, choć wyselekcjonowana. Istotnym jest również fakt, iż jeśli częstotliwość występowania szkód będzie nadal rosła, ceny wysokości składek mogą wzrosnąć.

Z raportem można zapoznać się na stronie Marsha, pod adresem: https://www.marsh.com/us/insights/research/emea-insurance-market-report-2016.html

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...