bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Raport PwC: Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego

Raport PwC: Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego

Dodano: 2017-02-20
Publikator: PwC

Specjaliści z międzynarodowej firmy doradczej PwC przygotowali raport pt. „Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego”. Przedstawiają w nim największe wyzwania stojące przed instytucjami z sektora finansowego w związku ze zmianami na rynku pracy.

Analitycy PwC wskazują, że polski sektor finansowy charakteryzuje się na tle krajów Europy Zachodniej wysokim wskaźnikiem zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki. W 2015 r. wyniósł on 2,6 (średnia dla krajów Europy Zach. to 1,5). Z drugiej strony w sektorze od kilku lat utrzymuje się wysoki (10% w 2015 r.) poziom dobrowolnych rezygnacji z pracy. W związku z powyższym firmy napotykają coraz większe trudności w znalezieniu odpowiednich kandydatów, zwłaszcza na stanowiska wymagające rzadkich kompetencji. Powoduje to znaczne wydłużenie się procesu rekrutacji oraz zwiększenie jego kosztów. Zdaniem twórców raportu, jedną z przyczyn wysokiego odsetka rezygnacji z pracy jest słabnąca popularność instytucji bankowych czy ubezpieczeniowych. „Obecnie młode talenty na pierwszym miejscu stawiają wizerunek pracodawcy i jego ofertę w zakresie rozwoju i warunków zatrudnienia” – czytamy w raporcie.

Również kolejnym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego jest utrzymanie w swoich organizacjach młodych osób. Jak wynika z opracowania PwC, w 2015 r. co trzecia zatrudniona osoba zrezygnowała z pracy w okresie 1 roku od podpisania umowy. Dotyczy to zwłaszcza reprezentantów pokolenia Y i Z, czyli urodzonych po 1980 r. Zgodnie z publikacją, w 2015 roku niemal 45% zatrudnionych w bankach i zakładach ubezpieczeń stanowiły osoby z najmłodszych generacji Y i Z.

W związku z powyższym zespół PwC przygotował zestawienie 7 priorytetowych działań w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim dla sektora finansowego:

  1. Odbudowa pozytywnego wizerunku i zaufania do firmy oraz przedefiniowanie marki spółki jako pracodawcy, aby skutecznie przyciągać i utrzymywać najlepszych pracowników.
  2. Rozwój dynamicznych modeli planowania zatrudnienia, umożliwiających właściwą alokację zróżnicowanych pracowników.
  3. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w komunikacji z kandydatami do pracy w celu ich lepszego dopasowania do potrzeb firmy oraz usprawnienia procesów rekrutacyjnych.
  4. Zaangażowanie w kształtowanie akademickich ścieżek kształcenia oraz modernizacja procesów rozwoju i szkoleń pracowników firmy.
  5. Zwiększenie efektywności pracy poprzez wprowadzenie rozwiązań digitalowych.
  6. Wykorzystanie analityki HR w biznesowych procesach decyzyjnych.
  7. Stworzenie systemów pracy i wynagradzania wspierających realizację celów strategicznych firmy.

„Polskie instytucje finansowe są na dobrej drodze rozwoju analityki personalnej i jako jeden z nielicznych sektorów w Polsce konsekwentnie i aktywnie wykorzystują wskaźniki ilościowe w codziennej pracy. Niestety, bardzo często przeszkodę stanowi brak solidnego zaplecza technologicznego, przede wszystkim jednego narzędzia, które pozwoliłoby na agregację danych ze wszystkich funkcji HR, umożliwiając bardziej zaawansowaną analizę danych wykraczających jednocześnie poza podstawowy przegląd stanu obecnego czy trendów historycznych” – skomentował wyniki raportu Robert Kujoth, menedżer w zespole transformacji i zarządzania zmianą w PwC.

Raport „Zarządzanie kapitałem ludzkim coraz większym wyzwaniem dla firm z sektora finansowego” jest dostępny pod adresem:
http://www.pwc.pl/pl/pdf/pwc-raport-zarzadzanie-kapitalem-ludzkim.pdf

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...