bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Raport PwC: RegTech – znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa

Raport PwC: RegTech – znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa

Dodano: 2017-11-15
Publikator: PwC

Na rynku technologii finansowych pojawiła się nowa kategoria firm – RegTech. Są to start-upy, które pomagają korporacjom szybko dostosować się do nowych regulacji. PwC postanowiło przyjrzeć się temu rynkowi. W wyniku prac został opublikowany raport pt. „RegTech – znaczenie innowacji regulacyjnych dla sektora finansowego i państwa”.

RegTech-y, czyli technologie regulacyjne, chronią duże przedsiębiorstwa przed kosztami związanymi z dostosowaniem organizacji do nowych przepisów. Szacuje się, że koszty regulacji i nadzoru stanowią 7%-23% łącznego budżetu na wdrożenia technologiczne.

– Koszty utrzymania zgodności z przepisami to nie tylko koszty bezpośrednie dedykowanych jednostek w banku (tzw. compliance cost), ale przede wszystkim niezbędna infrastruktura i zaangażowanie kadry kierowniczej i personelu całej organizacji (tzw. cost to comply). Jest to rosnący problem, z którym borykają się wszystkie banki na świecie. Stosowanie najnowszych technologii, rozwój wspólnych inicjatyw/platform (tzw. utilities – np. KYC Utility) w ramach sektora lub kraju czy outsourcing to tylko niektóre przykłady rozwijających się globalnych trendów zmierzających do obniżenia kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wymaganych standardów oczekiwanych przez nadzorców – mówi Łukasz Bystrzyński, Partner, lider zespołu ds. usług dla sektora finansowego, PwC. 

Z tego powodu RegTech-y z jednej strony wspierają organizacje w efektywnej implementacji nowych przepisów do swoich procesów. Z drugiej strony natomiast służą do zniwelowania luki technologicznej w zakresie komunikacji między nadzorcą a podmiotami nadzorowanymi.

Zdaniem autorów raportu, technologie regulacyjne stwarzają też możliwość zwiększenia efektywności samego organu nadzoru i zmianę paradygmatu sprawowania nadzoru w sektorze usług finansowych, jeśli wprowadzeniu RegTech towarzyszyć będzie także przegląd i modernizacja procesów nadzorczych.

– Nowe możliwości technologiczne powinny katalizować poprawę zarządzania informacją zarówno przez banki, jak i same organy nadzorcze. Ale sama technologia nie wystarczy – potrzeba także bardziej efektywnych procesów w organach nadzoru i bardziej nastawionego na dialog i wspólne szukanie rozwiązań podejścia nadzorców do podmiotów nadzorowanych. Wobec lawiny przepisów lokalnych i unijnych, przemyślenia wymaga sposób regulacji i nadzoru w Polsce i UE, zwłaszcza podmiotów średnich i małych, czego od lat domaga się od Komisji Europejskiej wiele banków w UE – tłumaczy Piotr Bednarski, Dyrektor Zespołu Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, PwC. 

W praktyce rozwiązania RegTech wspierają gromadzenie i analizę danych w bankach i zakładach ubezpieczeń wymaganych przez regulacje, ich raportowanie oraz szybką i efektywną analizę. Rozwiązania wykorzystują takie technologie jak big data, zaawansowana analityka, automatyzacja (robotyzacja) procesów, machine learning i wizualizacja danych.

Raport został opracowany przez Fundację FinTech Polska we współpracy z Centrum Prawa Nowych Technologii przy Uniwersytecie Warszawskim, Accenture, kancelarią Bird & Bird oraz PwC.

Raport PwC jest dostępny pod adresem: 
http://fintechpoland.com/wp-content/uploads/2017/07/Raport-RegTech_FinTechPolska_2017.pdf

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...