bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2015 roku

Raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2015 roku

Dodano: 2016-03-31
Publikator: Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego właśnie opublikowała raport o stanie sektora ubezpieczeń po III kwartałach 2015 roku.

Większość danych zawartych w tym raporcie jest już doskonale znana, ale warto przyjrzeć się ocenie rynku prezentowanej przez regulatora.

Jak czytamy we wstępie:

„w raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące wyników finansowych sektora ubezpieczeń i reasekuracji zagregowane na podstawie sprawozdań finansowych i statystycznych za III kwartały 2015 roku. (…). Sektor ubezpieczeń ogółem odnotował w III kwartałach 2015 r. zysk techniczny równy 2,54 mld zł (niższy o 32,51% w porównaniu z III kwartałami 2014 r.) oraz zysk finansowy równy 4,34 mld zł (niższy o 23,19% w porównaniu z III kwartałami ubiegłego roku). W dziale ubezpieczeń na życie (dział I) wypracowano zysk techniczny w wysokości 2,12 mld zł (niższy o 22,00% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego) oraz zysk finansowy w wysokości 2,37 mld zł (niższy o 10,78% w porównaniu z III kwartałami roku ubiegłego).

Z punktu widzenia wyników poszczególnych grup ubezpieczeń, o pogorszeniu wyniku technicznego zadecydował przede wszystkim spadek wyniku w grupie 1 (ubezpieczenia na życie) – o 0,36 mld zł oraz w grupie 3 (ubezpieczenia z UFK) – o 0,13 mld zł i był on związany z pogorszeniem wyniku z działalności lokacyjnej. W ubezpieczeniach pozostałych osobowych i majątkowych (dział II) osiągnięto zysk techniczny równy 0,41 mld zł (niższy o 60,20% w porównaniu z III kwartałami 2014 r.) oraz zysk finansowy netto równy 1,97 mld zł (niższy o 34,18% w porównaniu z III kwartałami 2014 r.)”

Pozostałe dane i ciekawe wnioski zostały zamieszczone w raporcie, dostępnym pod adresem: http://www.knf.gov.pl/Images/Raport_sektor_ubezpieczen_IIIkw_tcm75-46487.pdf

Artykuły powiązane

I kwartał 2023 r.: mniej szkód, wyższe odszkodowania

W dniu 24 maja 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował Biuletyn Informacyjny Ośrodka Informacji UFG d...

UFG pracuje nad nowym narzędziem do walki z oszustwami ubezpieczeniowymi

Podczas X Kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń przedstawiono zarys nowego projektu Ubezpieczeniowego Funduszu...

#3 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 2

1/ Po pierwsze, nie będziesz łączył roli agenta i ubezpieczającego 2/ Po drugie, nie będziesz zarabiał na ubezpi...

    Zadaj Pytanie