bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Raport Marsh: umiarkowany wzrost wiedzy dot. cyberzagrożeń

Raport Marsh: umiarkowany wzrost wiedzy dot. cyberzagrożeń

Dodano: 2016-10-26
Publikator: Marsh

Zgodnie z wynikami badania opublikowanymi w raporcie „Europejskie Badanie Ryzyk Cybernetycznych 2016” (Continental European Cyber Risk Survey: 2016 Report), w Europie zachodzi umiarkowany wzrost poziomu rozumienia cyberzagrożeń. Zdaniem twórców opracowania, stanowi to efekt dotychczasowych działań mających na celu podniesienie świadomości istnienia i zakresu tego typu ataków wśród członków zarządów spółek i osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w organizacjach.

Z drugiej strony, jak wynika z badań Marsh, rośną także obawy związane z możliwością wystąpienia cyberataku. W porównaniu do poprzedniej edycji badania z 2015 r. aż o połowę wzrosła liczba badanych, którzy odpowiedzieli, że w pełni rozumieją zakres ekspozycji systemów IT swojej organizacji na ataki hakerów. 68% badanych jest zdania, że zapewnienie odpowiedniej ochrony przed tego typu zdarzeniami należy do działów IT ich organizacji. Natomiast 14% ankietowanych odpowiedzialność tę przerzuciło na zarząd spółki. 

Badani jako możliwą konsekwencję ataku na system IT organizacji wskazali przerwę i paraliż codziennego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z uzyskanych informacji wynika, że co druga firma uczestnicząca w badaniu planuje zakup ubezpieczenia od cyberataków lub już je posiada.

Raport Marsh: Europejskie Badanie Ryzyk Cybernetycznych 2016 został opracowany już po raz drugi. Jego pomysłodawcy za cel postawili sobie analizę europejskich spółek w zakresie prezentowanych przez nich postaw wobec cyberzagrożeń. Badanie uwzględnia także metody zarządzania nimi oraz potrzeby posiadania specjalnego ubezpieczenia od cyberataków deklarowane przez organizacje. W tegorocznej edycji badania wzięło udział 700 pracowników firm z Europy kontynentalnej.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...