bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Raport KNF. Prace i postulaty legislacyjne w latach 2011-2016 – sektor ubezpieczeniowy (cz II)

Raport KNF. Prace i postulaty legislacyjne w latach 2011-2016 – sektor ubezpieczeniowy (cz II)

Dodano: 2016-10-12
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

W raporcie opublikowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 5 października 2016 r. „Komisja Nadzoru Finansowego w latach 2011 – 2016” obejmującym wybrane obszary działalności KNF i Urzędu KNF zamieszczono m.in. informacje o najistotniejszych z systemowego punktu widzenia pracach i postulatach legislacyjnych, w których uczestniczył Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Wskazano również akty prawa unijnego, nad implementacją których prowadzono prace w UKNF. Przedstawiono także rozporządzenia, w odniesieniu do których prowadzono prace mające na celu dostosowanie prawa polskiego. W dniu wczorajszym w dzienniku beinsured przedstawiliśmy Państwu I część: Raport KNF. Prace i postulaty legislacyjne w latach 2011-2016 – sektor ubezpieczeniowy (cz I).

  • Projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym. W 2014 r. Minister Gospodarki – po wcześniejszych pracach nad założeniami do projektu ustawy – skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym. Przedmiotem projektu było uregulowanie instytucji renty dożywotniej w zamian za przeniesienie własności nieruchomości. Zgodnie z projektem, usługi w tym zakresie mieli świadczyć przedsiębiorcy działający za zezwoleniem i pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Organ nadzoru oponował przeciwko takiemu rozwiązaniu, wskazując na brak w projekcie regulacji zapewniających odpowiedni, skuteczny nadzór nad takimi podmiotami. Alternatywnie, organ nadzoru proponował, aby taką usługę świadczyły wyłącznie zakłady ubezpieczeń. Wobec nieuwzględnienia postulatów organu nadzoru projekt ustawy nie przeszedł procedury uzgodnień na etapie międzyresortowym.

Pliki do pobrania

raport_2011_2016_ost_tcm75-48265.pdf

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...