bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
PZU wypłaci 2,08 zł dywidendy za akcję

PZU wypłaci 2,08 zł dywidendy za akcję

Dodano: 2016-05-23

Zarząd PZU SA podał, że zamierza przeznaczyć na dywidendę 1,79 mld zł z zysku osiągniętego w 2015 r. Kwota ta zapewni akcjonariuszom 2,08 zł za akcję. PZU chce, by dniem dywidendy był 30 września 2016 r., natomiast wypłata nastąpiła w dniu 21 października 2016 r. Wniosek będzie przekazany do zaopiniowania przez radę nadzorczą spółki.

„Proponowany podział zysku jest zgodny ze zaktualizowaną Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2013 – 2015, przyjętą w 2014 roku, zgodnie z którą wartość wypłaconej dywidendy nie może być niższa niż 50 proc. i nie wyższa niż 100 proc. zysku netto wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU zgodnym z MSSF oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI z dnia 1 grudnia 2015 r.” – napisano w komunikacie.

W 2015 r. PZU SA wypracował zysk w wysokości 2,25 mld zł. W 2014 r. wysokość dywidendy wyniosła 2,59 mld zł, co dało 30 zł dywidendy na akcję. Spadek został spowodowany decyzją o splicie akcji w stosunku 1:10 podczas czerwcowego walnego zgromadzenia akcjonariuszy PZU.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...