bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
PZU ubezpieczy spółki skarbu państwa?

PZU ubezpieczy spółki skarbu państwa?

Dodano: 2016-05-19

PZU planuje dodać do oferty Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpieczenia dużych przedsiębiorstw skarbu państwa. Możliwa współpraca może skutkować tym, że wszystkie spółki skarbu państwa (energetyka, górnictwo, samorządy i przedsiębiorstwa komunalne) będą musiały ubezpieczyć się w PZU.

Według ekspertów, w przypadku realizacji tego projektu, mogą wyniknąć daleko idące skutki na rynku ubezpieczeń. Straty ponieść mogą zagraniczni jak i polscy ubezpieczyciele. Również pośrednicy, którzy dotąd wspierali podmioty skarbu państwa w tworzeniu umów ubezpieczeniowych odczują jej efekty. Zaoszczędzić na tym jednak będą mogły spółki skarbu państwa (nawet do 200 mln zł).

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...