bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
PZU: Sytuacja na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce

PZU: Sytuacja na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce

Dodano: 2016-07-04
Publikator: PZU

W raporcie zaprezentowanym przez PZU podano, że na koniec 2015 roku środki zarządzane przez krajowe fundusze inwestycyjne wzrosły o blisko 20,6%. Aktywa dla całego rynku funduszy inwestycyjnych wyniosły 252,19 mld zł wobec 209,08 mld zł na koniec 2014 roku.

„W 2015 roku bilans sprzedaży publicznych i niepublicznych rozwiązań oferowanych przez TFI na krajowym rynku wyniósł blisko 37,9 mld zł (na podstawie szacunków Analizy Online). Przyspieszenie rozwoju rynku w ostatnim roku, to przede wszystkim efekt napływu pokaźnych środków do funduszy aktywów niepublicznych kilku TFI” – podano w raporcie.

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku funduszy skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w 2015 roku krajowi inwestorzy najchętniej wybierali fundusze akcyjne oraz o charakterze absolutnej stopy zwrotu.

Według PZU na działalność funduszy inwestycyjnych w 2016 roku będą miały przede wszystkim od:

  • działania banków centralnych;
  • koniunktura panująca na rynkach kapitałowych (w tym ceny surowców);
  • atrakcyjność tradycyjnych depozytów bankowych i rentowność skarbowych papierów wartościowych;
  • ustalenia na rynku polskim modelu prowadzenia konwersji pomiędzy funduszami.

Pełny raport dostępny jest pod adresem: http://raportroczny2015.pzu.pl/

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...