bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
PZU SA złożył wniosek do UOKiK o wydanie zgody na koncentrację

PZU SA złożył wniosek do UOKiK o wydanie zgody na koncentrację

Dodano: 2017-01-30
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pojawiła się informacja o zgłoszeniu koncentracji dotyczącej nabycia przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. od UniCredit S.A. wyłącznej kontroli nad Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...