bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
PZU i Pekao zawarły umowę ws. konsolidacji funduszy emerytalnych

PZU i Pekao zawarły umowę ws. konsolidacji funduszy emerytalnych

Dodano: 2017-12-11

PZU Życie i Bank Pekao oraz powszechne towarzystwa emerytalne należące do obu tych spółek uzgodniły sposób konsolidacji zarządzania aktywami funduszy emerytalnych.

PZU Życie i Bank Pekao zawarły umowę dotyczącą przejęcia przez PTE PZU zarządzania otwartym funduszem emerytalnym i dobrowolnym funduszem emerytalnym, którymi dotychczas zarządzała Pekao Pioneer PTE. Skuteczność umowy zależy od udzielenia stosownych zgód przez Komisję Nadzoru Finansowego, których wydania strony oczekują na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 r.

Umowa ma na celu wypełnienie obowiązku ustawowego, zgodnie z którym podmioty związane ze sobą nie mogą być akcjonariuszami różnych powszechnych towarzystw emerytalnych. Sytuacja ta dotyczy ww. podmiotów jako skutek nabycia przez PZU pakietu akcji Pekao. 

W decyzji z 30 listopada 2017 r. KNF wskazała między innymi, że zaproponowany przez strony harmonogram czynności związanych z przejęciem zarządzania funduszami emerytalnymi, nie jest sprzeczny z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Powyższe stanowisko Komisji nie stanowi docelowej decyzji regulatora w tej sprawie.

Aktywa funduszy otwartych, funduszy zamkniętych, dedykowanych portfeli oraz OFE należących do Grupy PZU wynoszą obecnie 42 mld zł. PZU jest także liderem w zakresie Pracowniczych Planów Emerytalnych. Grupa zarządza aktywami o wartości ponad 5 mld zł, umożliwiając oszczędzanie w ramach TFI PZU oraz PZU Życie.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...