bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
PZU: Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok

PZU: Deklaracja wypłaty dywidendy z zysku za 2016 rok

Dodano: 2017-05-30

Zarząd PZU SA w dniu 29 maja 2017 r. przedłożył Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu PZU SA wniosek w sprawie podziału zysku netto spółki za 2016 rok.

Zarekomendowano wypłatę dywidendy w kwocie przekraczającej 1,2 miliarda złotych (1.208.932.200 zł). W ten sposób kwota dywidendy za 1 akcję będzie wynosić 1,4 zł. 

Ponadto Zarząd PZU SA proponuje we wniosku, aby dzień dywidendy został ustalony na datę 29 września 2017 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła 19 października 2017 roku.

„Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2016 – 2020, przyjętą w 2016 roku oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI z dnia 6 grudnia 2016 r.” – czytamy w informacji spółki.

Powyższy wniosek został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą spółki.

W poprzednim roku, polski ubezpieczyciel przeznaczył na wypłatę dywidendy kwotę 1,8 mld zł, co w przeliczaniu na jedną akcję dawało kwotę w wysokości 2,08 zł.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...