bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
PZU chce łączyć ubezpieczenia i bankowość

W rozmowie z agencją informacyjną Newseria Przemysław Dąbrowski – inwestor i członek zarządu grupy PZU – przedstawił plany spółki na najbliższy okres.

Przede wszystkim, zakład ubezpieczeń nie zamierza zwalniać tempa rozwoju. W planach największego polskiego ubezpieczyciela są dalsze przejęcia podmiotów ubezpieczeniowych z regionu Europy Środkowo – Wschodniej, a także nie wyklucza się wejścia na rynki Europy Zachodniej.

Grupa dąży do ekspansji nie tylko terytorialnej, ale też produktowej. Chce rozszerzyć swój biznes na sektor bankowy. Już teraz trwają rozmowy z Alior Bankiem, którego PZU jest największym udziałowcem. Dąbrowski wskazuje, że głównym zadaniem, jakie postawił sobie ubezpieczyciel, jest udzielanie wsparcia kapitałowego Alior Bankowi w konsolidacji rynku bankowego.

Ponadto, PZU stawia na rozwój innowacji we własnych spółkach córkach. Dużo nadziei łączy z Link 4 – zakładem ubezpieczeń działającym głównie w sektorze ubezpieczeń direct oraz wspomnianym podmiotem bankowym.

– Działalność PZU, Alior Banku i Link 4 to nie jest obszar dużych synergii ekonomicznych. Tu pojawiają się przede wszystkim synergie innowacyjne. Chcemy zderzyć ze sobą te pomysły i budować innowacyjne projekty w oparciu o doświadczenia tych firm – wyjaśnia Dąbrowski.

Poprzez połączenie dwóch sektorów usług, Dąbrowski liczy na zwiększenie innowacji produktowej PZU, lepsze dopasowanie ofert PZU do oczekiwań konsumentów, a także udoskonalenie kanałów dystrybucji.

Z drugiej strony, Dąbrowski zauważa, że w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstw najistotniejsze są efekty skali oraz utrzymanie zadowalającej rentowności. Właśnie w konsolidacji sektora usług bankowych i ubezpieczeniowych dostrzega sposób na osiągnięcie tego celu.

Warto przypomnieć, że w 2015 r. spółka odnotowała znaczący wzrost. Wartość składki przypisanej brutto wyniosła 18,4 mld zł, co stanowi wzrost o 8,7 proc. względem roku 2014, a poprzedni rok grupa PZU zakończyła z zyskiem netto w wysokości 2,34 mld zł.

Artykuły powiązane

Roszczenia informacyjne agenta a upływ terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę prowizji

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 26 stycznia 2023 r. (sygn. akt II CSKP 2252/22) oddalił skargi kasacyjne złożone przez obi...

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...