bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
ENG
Punishments for the “price war” in the MTPL insurance sector

Punishments for the “price war” in the MTPL insurance sector

Dodano: 2017-09-05

The Polish Financial Supervision Authority (KNF) has imposed a financial penalty on four Polish insurance companies. Two of them were punished for reducing the level of MTPL premiums.

TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych and Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group were punished for estimating premiums on a level which do not ensure the performance of the insurance contractual obligations and coverage costs of insurance companies’ activity in the car insurance and MTPL sectors. TUZ has to pay PLN 260,000 and Compensa PLN 600,000.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...