bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
PSA wybrało skład nowego zarządu

PSA wybrało skład nowego zarządu

Dodano: 2017-05-04

Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy w ostatnim tygodniu dokonało wyboru nowego zarządu. Na funkcję prezesa po raz kolejny został powołany Jacek Skwierczyński.

W trakcie obrad walnego zebrania Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy w dniu 25 kwietnia 2017 r. został wybrany nowy zarząd Stowarzyszenia. W jego skład weszli: Witold Czechowski, Łukasz Delong, Witold Florczak, Marcin Krzykowski, Renata Onisk, Sławomir Sadowski, Jacek Skwierczyński, Jacek Wiśniewski. Także dokonano wyboru członków Komisji Rewizyjnej. W skład Komisji weszli: Wiktor Bandkowski, Krzysztof Bukowski, Charles Levi, Arkadiusz Januszewski, Agnieszka Potapczuk.

Dwa dni później (27 kwietnia 2017 r.) miało miejsce pierwsze spotkanie nowo wybranego Zarządu PSA. W trakcie spotkania Zarząd wyłonił osoby piastujące wybrane funkcje oraz podzielił między siebie zakresy odpowiedzialności.

Prezesem Zarządu ponownie został Jacek Skwierczyński. Ponadto, będzie on odpowiadał za strategię Stowarzyszenia. Funkcję sekretarza w nowym zarządzie będzie pełnił Łukasz Delong, odpowiedzialny również za komunikację zagraniczną (razem z Jackiem Wiśniewskim) oraz edukację i doskonalenie zawodowe (we współpracy z Witoldem Czechowskim).

Renata Onisk będzie pełnić funkcję skarbnika Stowarzyszenia oraz sprawować nadzór nad kwestiami finansowymi i członkowskim PSA. Ponadto, Witold Florczak, Sławomir Sadowski będą odpowiadać za komunikację krajową, a Marcin Krzykowski za stronę internetową i kontakty z członkami.

Artykuły powiązane

Wystarczy odpowiedni tytuł przelewu, aby wybrać konkretną formę opodatkowania.

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) orzekł, że terminowo wpłacona zaliczka oraz odpowiednio opisany przelew mogą być uzna...

Europejski Parlament przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II

23 kwietnia 2023 roku, podczas posiedzenia plenarnego, Parlament Europejski przyjął zmiany w dyrektywie Solvency II. P...

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...