bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Przykłady przestępczości ubezpieczeniowej. Raport PIU za 2015 r.

Przykłady przestępczości ubezpieczeniowej. Raport PIU za 2015 r.

Dodano: 2016-09-30
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

We wczorajszym wydaniu beinsured informowaliśmy Państwa o najważniejszych danych dotyczących przestępczości ubezpieczeniowej w 2015 r. zawartych w raporcie „Analiza danych dotyczących przestępstw ujawnionych w 2015 roku w związku z działalnością zakładów ubezpieczeń – członków Polskiej Izby Ubezpieczeń”. W dzisiejszym wydaniu chcielibyśmy przedstawić dwa najciekawsze przypadki przestępstw ubezpieczeniowych, jakie zostały opisane w najnowszych raporcie PIU.

Zakład ubezpieczeń odnotował, że znaczenie wzrosły zaległości w opłacaniu składek w polisach zawartych przez jednego z agentów, który od ok. 1,5 roku osiągał doskonałe rezultaty. Miesiąc później, część polis zawartych za jego pośrednictwem została rozwiązana z powodu zaprzestania opłacania składek przez klientów. Agent zjawisko to tłumaczył problemami finansowymi swoich klientów oraz wzmożoną działalnością konkurencji. Jednak w dalszym ciągu problemy z klientami tego agenta nasilały się m.in. pojawiły się trudności z kontaktem telefonicznym z ubezpieczonymi czy wykazywaniem prze nich znajomości zapisów umów ubezpieczenia. Zakład ubezpieczeń dokonał skrupulatnego sprawdzenia klientów tego agenta. Okazało się, że pochodzili oni z różnych regionów Polski, często oddalonych o kilkaset kilometrów od miejsca prowadzenia działalności przez agenta. Poza tym, składka była głównie płacona za pomocą przekazów pocztowych. W dalszym toku postępowania, zakład ubezpieczeń ustalił, że cześć z umów ubezpieczenia została zawarta w oparciu o fałszywe dane ubezpieczonych lub dane osób nieżyjących. Agent na opłacenie składek wynikających z umów ubezpieczenia zawartych na fikcyjne osoby przeznaczał uzyskane prowizje, jednocześnie wyłudzając kolejne. Zakład ubezpieczeń skierował sprawę do prokuratury. Towarzystwo rozwiązało umowę z agentem w trybie natychmiastowym.

Do zakładu ubezpieczeń wpłynęło roszczenie o wypłatę odszkodowania w związku z rezygnacją z imprezy turystycznej na kwotę 16,5 tys. zł. Do wniosku o wypłatę odszkodowania dołączono zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę uniemożliwiającą udział w podróży. Zakład ubezpieczeń w toku postępowania odszkodowawczego ustalił, że w rozpoznawanej sprawie mogło dojść do kradzieży tożsamości. Ubezpieczeni, używając skradzionych dokumentów tożsamości zawarli umowę z biurem podróży wraz z wykupem ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z wycieczki. Następnie, przy wnoszeniu roszczenia o wypłatę odszkodowania przedstawili sfałszowaną dokumentację medyczną – podrobione lub przerobione zaświadczenia wraz z pieczęcią lekarza.

Raport jest dostępny na stronie internetowej PIU, pod adresem:
http://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/PIU%20Analiza%20przest%C4%99pstw%20ubezpieczeniowych%202015.pdf

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...