bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Przykład Karty Produktu UFK

Przykład Karty Produktu UFK

Dodano: 2014-08-14
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Najważniejszą dla klientów częścią Rekomendacji PIU jest Karta Produktu. Rekomendacja nakazuje, aby każdemu klientowi, który rozważa zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym została przekazana Karta Produktu. Karta ta jest dokumentem informacyjnym, nie zaś częścią kontraktu ubezpieczeniowego.

 Karta Produktu obligatoryjnie musi zawierać:

· Informację o wszystkich opłatach związanych z daną usługą. Nazewnictwo opłat powinno być takie samo w każdym zakładzie ubezpieczeń stosującym rekomendację PIU,

· Informację o ryzyku związanym z daną inwestycją,

· Trzy warianty przebiegu ubezpieczenia (w wariancie bazowym, o obniżonej rentowności oraz o podwyższonej rentowności).

Treść Raportu dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń pod następującym adresem:

http://bi.gazeta.pl/im/7/14535/m14535707,PRZYKA-AD-KARTY-PRODUKTU-UFK.pdf

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...