bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Przykład Karty Produktu UFK

Przykład Karty Produktu UFK

Dodano: 2014-08-14
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Najważniejszą dla klientów częścią Rekomendacji PIU jest Karta Produktu. Rekomendacja nakazuje, aby każdemu klientowi, który rozważa zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym została przekazana Karta Produktu. Karta ta jest dokumentem informacyjnym, nie zaś częścią kontraktu ubezpieczeniowego.

 Karta Produktu obligatoryjnie musi zawierać:

· Informację o wszystkich opłatach związanych z daną usługą. Nazewnictwo opłat powinno być takie samo w każdym zakładzie ubezpieczeń stosującym rekomendację PIU,

· Informację o ryzyku związanym z daną inwestycją,

· Trzy warianty przebiegu ubezpieczenia (w wariancie bazowym, o obniżonej rentowności oraz o podwyższonej rentowności).

Treść Raportu dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń pod następującym adresem:

http://bi.gazeta.pl/im/7/14535/m14535707,PRZYKA-AD-KARTY-PRODUKTU-UFK.pdf

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...