bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Przykład Karty Produktu UFK

Przykład Karty Produktu UFK

Dodano: 2014-08-14
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Najważniejszą dla klientów częścią Rekomendacji PIU jest Karta Produktu. Rekomendacja nakazuje, aby każdemu klientowi, który rozważa zawarcie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym została przekazana Karta Produktu. Karta ta jest dokumentem informacyjnym, nie zaś częścią kontraktu ubezpieczeniowego.

 Karta Produktu obligatoryjnie musi zawierać:

· Informację o wszystkich opłatach związanych z daną usługą. Nazewnictwo opłat powinno być takie samo w każdym zakładzie ubezpieczeń stosującym rekomendację PIU,

· Informację o ryzyku związanym z daną inwestycją,

· Trzy warianty przebiegu ubezpieczenia (w wariancie bazowym, o obniżonej rentowności oraz o podwyższonej rentowności).

Treść Raportu dostępna na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń pod następującym adresem:

http://bi.gazeta.pl/im/7/14535/m14535707,PRZYKA-AD-KARTY-PRODUKTU-UFK.pdf

Artykuły powiązane

Nowe przepisy chroniące obywateli przed kradzieżą tożsamości od 1 czerwca.

Od 1 czerwca 2024 roku w Polsce będą obowiązywać nowe przepisy mające na celu lepszą ochronę obywateli przed k...

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...