bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Przetargi w 2016 r. są organizowane od niższych kwot

Przetargi w 2016 r. są organizowane od niższych kwot

Dodano: 2016-01-04
Publikator: Komisja Europejska

Raz na dwa lata Komisja Europejska (KE) ustala wysokość tzw. progów unijnych w zamówieniach publicznych, jak i oficjalny przelicznik euro na waluty krajowe dla państw niebędących członkami strefy euro. W grudniu 2015 r. ukazały się projekty rozporządzeń KE określające te kwoty, które obowiązują w państwa UE od dnia 1 stycznia 2016 r.  

Progi zostały podniesione symbolicznie, znacznie mniej niż bywało to w poprzednich latach. Dla zamówień rządowych na dostawy i usługi poprzedni próg 134 tys. euro został zwiększony do 135 tys. euro. Dla zamówień samorządowych na te same zamówienia próg zwiększył się z 207 tys. euro do 209 tys. euro. Najmocniej wzrósł próg dla zamówień na roboty budowlane (obejmuje on wszystkich zamawiających): z 5,186 mln euro do 5,225 mln euro.

Jednocześnie nastąpiło obniżenie kursu złotego w stosunku do euro, który również będzie obowiązywał przez dwa kolejne lata o wartości 4,1749 zł zamiast poprzedniego kursu 4,2249 zł. Wartość w złotych stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych – tzw. próg bagatelności – wynoszący obecnie 30.000 euro pozostał niezmieniony w stosunku do poprzedniego okresu. Zatem wszelkie zakupy poniżej kwoty 125 247 zł netto można dokonać bez stosowania ustawy PZP (w poprzednim okresie była to kwota 126 747 zł netto). W praktyce nieco mniej można wydać bez konieczności organizowania zamówienia publicznego.

W efekcie obniżone zostały także przeliczone na polską walutę progi unijne, czyli kwoty, od których należy stosować zaostrzoną procedurę zamówień publicznych (z czym wiąże się publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, dłuższe terminy składania ofert, możliwość wniesienia odwołania w pełnym zakresie).

W przeliczeniu na złotówki próg dla zamówień na dostawy i usługi udzielane przez administrację centralną wynosi ok. 563.611 zł (poprzednio było to 566.236 zł). Dla tych samych zamówień udzielanych przez samorządy jest to wartość ok. 872.554 zł (poprzednio 874.554 zł). Dla robót budowlanych z kolei próg wynosi ok. 21.813.852 zł (poprzednio 21.910.331 zł). 

Artykuły powiązane

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...