bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Przedsiębiorcy zainteresowani ochroną transakcji przejęcia lub fuzji

Przedsiębiorcy zainteresowani ochroną transakcji przejęcia lub fuzji

Dodano: 2016-04-13

Coraz więcej przedsiębiorstw chce zabezpieczyć ochroną ubezpieczeniową dokonywane transakcje fuzji lub przejęcia – takie informacje opublikowała niedawno firma Marsh. Według danych wewnętrznych spółki, za jej pośrednictwem dokonano zakupów polis ochronnych dla transakcji przejęć o łącznej wartości 11,2 mld USD, tj. blisko o połowę więcej niż w 2014 r.

Pomimo, że oferta ochrony procesów przejęć lub fuzji jest od niedawna dostępna na rynku, to coraz więcej dużych firm wykazuje zainteresowanie zakupem takiego ubezpieczenia. Wzrost zainteresowania zauważalny jest także na polskim rynku, który, jak podał Marsh, odnotował wzrost w zeszłym roku.

Aktualnie, największym rynkiem polis inwestycyjnych jest Europa i Bliski Wschód, jak wynika z danych za rok 2015. Region ten zakupił ubezpieczenia transakcji przejęć i fuzji za sumę prawie 5 mld USD. W Europie wśród klientów takich produktów największą grupę stanowią fundusze inwestycyjne. Podczas, gdy dla całego świata statystyki wskazują na korporacje jako podmioty najczęściej ubezpieczone od ryzyk związanych z przejęciem innej spółki.

Małgorzata Splett, lider praktyki fuzji i przejęcia w Marsh Polska w rozmowie z redakcją Pulsu Biznesu sugerowała, że wzrost liczy polis transakcyjnych po pierwsze jest wynikiem większej liczby przejęć, jakie nastąpiły w zeszłym roku. Poza tym coraz częściej kupujący zakłada wysokie limity sumy ubezpieczenia względem wartości przejmowanej spółki. Poza tym tego typu ubezpieczenia są wykorzystywane w tzw. transakcjach aukcyjnych, kiedy zakupu polisy dokonuje spółka córka, a wraz z przejęciem jej ubezpieczenie przechodzi na spółkę matkę.

Ekspertka uważa, że poprzedni rok przyniósł zwiększone zainteresowanie ubezpieczeniem ze strony lokalnych funduszu inwestycyjnych, co jest związane z powszechnymi w świecie biznesu, coraz częstszymi sprzedażami starych spółek i inwestowaniem zysków w nowe firmy. Zakłady ubezpieczeń oferują polisy transakcyjne już nie tylko największym podmiotom uczestniczącym w polskich lub regionalnych transakcjach, ale coraz częściej udostępniają je podmiotom dokonującym transakcji na mniejszą skalę i wartości.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...