bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Przedsiębiorcy coraz częściej wybierają leasing

Przedsiębiorcy coraz częściej wybierają leasing

Dodano: 2016-06-30
Publikator: Europejski Fundusz Leasingowego

W ostatnim kwartale przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw jako główne źródło pozyskiwania kapitału wybierali leasing. Takie wnioski płyną z Barometru Europejskiego Funduszu Leasingowego za II kwartał 2016 r. Mniej niż połowa przedsiębiorców biorących udział w badaniu (47,2 proc.) wskazała, że w poszukiwaniu inwestycji ubiega się o kredyt.

Analiza danych pozwala na dostrzeżenie związku między formą inwestowania a wielkością przedsiębiorstwa. W przypadku małych, średnich i mikro firm główne źródło finansowania stanowią środki własne. Inaczej sytuacja wygląda w dużych przedsiębiorstwach. W ich przypadku im dana firma zatrudnia więcej pracowników, tym częściej korzysta z zewnętrznych źródeł pozyskania kapitału. Odsetek firm bazujących jedynie na środkach własnych w przypadku mikro firm wynosi 92,5 proc., dla średniej wielkości firm 91,7 proc. Natomiast z kredytów korzysta odpowiednio 32 proc. mikro firm i 51,7 proc. średnich firm. Dla leasingu dane te przedstawiają się następująco 32,5 proc. mikro firm jest leasingbiorcą i 65,8 średnich przedsiębiorstw.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...