bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne

Dodano: 2022-10-07
Publikator: Polska Izba Ubezpieczeń

Na koniec drugiego kwartału br. Polacy wydali niemal 550 mln. zł na prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Liczba posiadaczy polis wzrosła o prawie 12 proc. do blisko czterech mln. ubezpieczonych r/r.

Wyniki te wskazują, że ze względu na dość trudną sytuację w publicznej ochronie zdrowia, Polacy poszukują bardziej skutecznych sposobów, aby uzyskać pomoc medyczną.

Dorota M. Fal, doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń zauważa, że – „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne nie powinny być postrzegane jako konkurencja czy zastępowanie świadczeń przysługujących z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Docelowy model powinien łączyć oba rozwiązania, które pozwolą szybciej i efektywniej zarządzać całym procesem diagnostyczno-leczniczym”.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...