bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Prudential Family Index: Polacy nie odkładają na przyszłość swoich dzieci

Prudential Family Index: Polacy nie odkładają na przyszłość swoich dzieci

Dodano: 2016-04-13

Towarzystwo ubezpieczeń Prudential po raz kolejny przyjrzało się postawom finansowym Polaków. W ostatniej edycji badania z cyklu Prudential Family Index skupiono się na nawykach dotyczących odkładania środków pieniężnych z myślą o zapewnieniu funduszy na przyszłe wydatki dla swoich dzieci.

Z uzyskanych w badaniu danych wynika, że więcej niż 75 % ankietowanych nie przeznacza jakichkolwiek bieżących przychodów na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Połowa badanych (47 %) odpowiedziała, że chciałaby rozpocząć oszczędzanie w przyszłości. W grupie osób, które inwestują w zapewnienie lepszego startu dla swoich pociech, tylko 40 % rodziców w tym celu wykupiło dedykowany produkt ubezpieczeniowy, dzięki któremu dziecko po osiągnięciu pełnoletności otrzyma odpowiednią kwotę pieniędzy. 

Również ankietowani w znacznej większości wskazali, że przyszłe koszty utrzymania ich dzieci będą wyższe niż obecnie. Takiej odpowiedzi udzieliła ponad połowa respondentów (57 %). Żadnych zmian w wysokości środków przeznaczanych na dzieci nie spodziewa się aż 11 % badanych. 32 % uczestników badania stwierdziło, że na razie nie myśli o przyszłości swoich dzieci i odkładaniu pieniędzy na przyszłe wydatki z nimi związane.

Badani chcieliby przede wszystkich zapewnić swoich dzieciom sfinansowanie studiów (80 % odpowiedzi) i zakup mieszkania. Dla rodziców koszt studiów to nie tylko opłaty na uczelni ale też zapewnienie swoim dzieciom godziwych warunków życia często poza miejscem dotychczasowego zamieszkania, a więc opłat za mieszkanie, wyżywienie, transport, zakup książek i innych materiałów edukacyjnych. Poza tym, 48 % chciałoby kupić swoim dzieciom pierwsze mieszkanie.

W badaniu wzięły udział osoby w wieku 25 – 45 lat, posiadające min. 1 dziecko.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...