bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Propozycja EIOPA wobec funduszy emerytalnych

Propozycja EIOPA wobec funduszy emerytalnych

Dodano: 2016-05-09
Publikator: Insurance Europe

Insurance Europe wydała oficjalne stanowisko w związku propozycją skierowaną do Komisji Europejskiej przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) dotyczącą rozwoju ogólnoeuropejskiego produktu ubezpieczeń emerytalnych (PEPP).

Przyjmując z zadowoleniem ogólny cel PEPP, Insurance Europe ostrzega, że propozycje EIOPA nie dają porządnego świadczenia kluczowym cechom produktu, który wymagałby dostarczenia obywatelom krajów europejskich dostosowanego rozwiązania systemu emerytalnego. Federacja podkreśliła, że niekompleksowo zaprojektowane PEPP nie przyniosą żadnych korzyści ani konsumentom, ani gospodarce UE.

W szczególności, Insurance Europe zauważyła, że jeśli PEPP ma być długoterminowym produktem, to musi pozwalać dostawcom na prowadzenie zobowiązań długoterminowych. To wymaga, by konsumenci otrzymali zachętę do oszczędzania przez długi okres; na przykład z minimalnymi okresami inwestycyjnymi.

W dodatku, Insurance Europe wskazała, że dostawcy PEPP powinni podlegać odpowiedniemu rozważnemu nadzorowi, które będzie uwzględniało długoterminowy horyzont produktu i jego określone cechy. Insurance Europe sądzi, że zasada „takie same ryzyka, takie same warunki” powinna dotyczyć zapewnienia równego traktowania wszystkich ubezpieczycieli.

Insurance Europe również zwróciła uwagę, że propozycji EIOPA nie udaje się połączyć skomplikowanych związków pomiędzy ogólnoeuropejskim produktem a obszarami należącymi pod krajowe decyzje. Dodaje, że gruntowna ocena wpływu tych kwestii jest potrzebna.

W końcu, Insurance Europe określiła, że PEPP powinny rozważać aspekty ustosunkowania się do zmniejszania wartości pieniądza, co stanowi nieodłączny aspekt produktów emerytalnych. Krajowe praktyki i zasady mechanizmów ochrony przed inflacją, tj. wysoka wypłata i emerytury roczne powinny zostać rozpatrzone.

Pliki do pobrania

comments_on_eiopa_advice_to_commission_on_development_of_pepp.pdf

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...