bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Projekt założeń zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych przekazany Radzie Ministrów

Projekt założeń zmian w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych przekazany Radzie Ministrów

Dodano: 2017-05-26

Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego podczas ostatniego posiedzenia zarekomendował Radzie Ministrów przyjęcie zmian zawartych w projekcie założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Powyższy dokument został przygotowany pod koniec marca br. Jednak jego przekazanie przez Zespół do prac rządu nastąpiło w dniu 10 maja 2017 r. W propozycji zmian zawarto m.in. postulaty dookreślenia kręgu osób uprawnionych do otrzymania zadośćuczynienia z tytułu śmierci poszkodowanego, zapewnienia przewidywalności czy doprecyzowania roszczeń przysługujących pośrednio poszkodowanym oraz zapewnienia zakładom ubezpieczeń dostępu do Centralnej Ewidencji Kierowców.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...