bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Dodano: 2024-06-04
Kategorie:

Przygotowany projekt ustawy ma na celu dostosowanie polskiego prawa do nowych wymogów wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/2118 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2009/103/WE dotyczącą ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z ruchem pojazdów mechanicznych. Dodatkowo projekt uwzględnia wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 grudnia 2021 r. w sprawie C-428/20. Wprowadza on nowe definicje takie jak „pojazd” oraz wyjaśnia pojęcie „ruchu pojazdu”.

Nowela proponuje podwyższenie minimalnych sum gwarancyjnych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Nowe kwoty wyniosą:

  • 6,45 miliona euro na szkody wyrządzone osobom w jednym zdarzeniu niezależnie od liczby poszkodowanych,
  • 1,3 miliona euro na szkody majątkowe w jednym zdarzeniu niezależnie od liczby poszkodowanych.

Projekt wprowadza również przepisy umożliwiające poszkodowanym dochodzenie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w miejscu ich zamieszkania lub siedziby, nawet jeśli ubezpieczyciel jest niewypłacalny. Te zadania zostały przypisane Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu.

Nowa regulacja przewiduje również wprowadzenie jednolitego formularza zaświadczenia o historii roszczeń z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, ustalonego przez Komisję Europejską.

Projekt uwzględnia także regulacje dotyczące wyczerpania sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, umożliwiając zaspokojenie roszczeń przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Dodatkowo wprowadza nowe regulacje dotyczące wysyłki pojazdów między państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz przepisy przejściowe.

Ministerstwo Finansów jest odpowiedzialne za opracowanie projektu, którego przyjęcie przez rząd planowane jest na I kwartał bieżącego roku. Projekt obecnie znajduje się na etapie prac w Komitecie do Spraw Europejskich.

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...