bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorców

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorców

Dodano: 2016-06-01

W Sejmie został złożony projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorców, której autorem jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Zdaniem twórców projektu, do głównych kompetencji Rzecznika należałoby dbanie o interesy małych i średnich firm, zwłaszcza aktywne wspieranie ich w sporach z organami administracji publicznej lub sądami.

Twórcy projektu argumentują potrzebę powołania nowej instytucji tym, że mali i średni przedsiębiorcy zazwyczaj nie posiadają wystarczających środków na skorzystanie z pomocy prawnej.

„Szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców, których nie stać na profesjonalną obsługę prawną, są to spory trudne do wygrania, nawet jeśli racje są po ich stronie” – stwierdzali projektodawcy.

Z praktyki wynika, że przedsiębiorcy zgłaszają się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich. W opinii posłów PSL, ten nie zawsze zajmuje się sprawami biznesmenów, wybierając jedynie sprawy o najważniejszym przedmiocie.  

Projekt określa, że Rzecznik Praw Przedsiębiorców działałby w obszarze relacji przedsiębiorców z organami państwowymi. Do jego kompetencji należałoby żądanie wyjaśnień od jednostek administracji publicznej, czy żądanie udostępniania akt i dokumentów. Rzecznik mógłby także brać udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczących praw przedsiębiorców wszczętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo na podstawie skargi kasacyjnej. Rzecznik posiadałby prawo do wnoszenia o zmianę prawa do ministrów poszczególnych resortów, proponując przepisy bardziej sprzyjające przedsiębiorcom z obszaru MiŚ.

Artykuły powiązane

Kontrole sektorowe UODO w 2024 r.

W dniu 12 lutego 2024 r. Urząd Ochrony Danych Osobowych przyjął plan kontroli sektorowych na 2024 rok. Plan ten pr...

Wynagrodzenie celebryty za współpracę nie zalicza się do kosztów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 stycznia 2024 r. (sygn...

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...