bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorców

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorców

Dodano: 2016-06-01

W Sejmie został złożony projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorców, której autorem jest Polskie Stronnictwo Ludowe. Zdaniem twórców projektu, do głównych kompetencji Rzecznika należałoby dbanie o interesy małych i średnich firm, zwłaszcza aktywne wspieranie ich w sporach z organami administracji publicznej lub sądami.

Twórcy projektu argumentują potrzebę powołania nowej instytucji tym, że mali i średni przedsiębiorcy zazwyczaj nie posiadają wystarczających środków na skorzystanie z pomocy prawnej.

„Szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców, których nie stać na profesjonalną obsługę prawną, są to spory trudne do wygrania, nawet jeśli racje są po ich stronie” – stwierdzali projektodawcy.

Z praktyki wynika, że przedsiębiorcy zgłaszają się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich. W opinii posłów PSL, ten nie zawsze zajmuje się sprawami biznesmenów, wybierając jedynie sprawy o najważniejszym przedmiocie.  

Projekt określa, że Rzecznik Praw Przedsiębiorców działałby w obszarze relacji przedsiębiorców z organami państwowymi. Do jego kompetencji należałoby żądanie wyjaśnień od jednostek administracji publicznej, czy żądanie udostępniania akt i dokumentów. Rzecznik mógłby także brać udział w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym dotyczących praw przedsiębiorców wszczętych przez Rzecznika Praw Obywatelskich albo na podstawie skargi kasacyjnej. Rzecznik posiadałby prawo do wnoszenia o zmianę prawa do ministrów poszczególnych resortów, proponując przepisy bardziej sprzyjające przedsiębiorcom z obszaru MiŚ.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...

Nazwa „odszkodowanie” nie wystarczy do zwolnienia z PIT

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 26 marca 2024 r. (sygn. akt...