bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Projekt ustawy o biegłych rewidentach: KNF nie popiera obowiązkowego łącznego audytu

Projekt ustawy o biegłych rewidentach: KNF nie popiera obowiązkowego łącznego audytu

Dodano: 2017-02-03

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym. W dniu 15 grudnia 2016 r. odbyło się I czytanie projektu. Został on skierowany do prac Komisji Finansów Publicznych.

Ustanowienie nowych regulacji ma na celu implementację do krajowego porządku prawnego postanowień prawa UE z zakresu audytu, obejmujących: dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE ws. ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz rozporządzenie 537/2014 ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego. Wprowadzane zmiany mają na celu wzmocnienie niezależności i obiektywizmu biegłych rewidentów i firm audytorskich, poprawę jakości badań ustawowych oraz wzmocnienie nadzoru publicznego. Polska miała czas na wdrożenie postanowień dyrektywy i rozporządzenia do dnia 17 czerwca 2016 r.

Artykuły powiązane

Fałszywy profil ZUS zachęca do inwestycji gwarantującej emeryturę w wieku 50 lat. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami!

Podstępny profil namawia do inwestycji, obiecując pewną emeryturę już po osiągnięciu 50 lat. Według oszustów wystarc...

Komentarz do Rekomendacji U 2023 – pełny dokument

Już teraz możesz pobrać pełny dokument naszego komentarza do Rekomendacji U 2023. Pobierz go TUT...

Roczne sprawozdanie EIOPA na temat sankcji wynikających z Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń w 2022 r.

W dniu 17 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych opublikował czw...