bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Projekt nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance.

Projekt nowelizacji Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance.

Dodano: 2023-04-12

W dalszym ciągu trwają prace nad nowelizacją Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego do projektu wprowadził nowe zmiany, które związane są z uwagami i komentarzami od podmiotów rynkowych, jakie pojawiły się w efekcie drugiej rundy konsultacji publicznych.

 

Podkreślenia wymaga, że w dniu 8 lutego 2023 r. przedstawiciele Związku Banków Polskich i Polskiej Izby Ubezpieczeń złożyli deklarację dokonania samoregulacji w obszarze kształtowania się prowizji banków związanych z oferowaniem produktów ubezpieczeniowych. UKNF ma nadzieję, że przedstawiciele rynku wypracują dobre praktyki dotyczące wartości produktów ubezpieczeniowych dla klienta, które będą stanowić odrębny dokument uzupełniający Rekomendację U, a ponadto obejmować będą wszystkie podmioty, do których skierowana jest Rekomendacja U.

W ocenie UKNF samoregulacja powinna dotyczyć co najmniej:

– metody kształtowania wysokości prowizji dla banku lub SKOK – UKNF oczekuje, że rynek zapewni, aby prowizja nie była nadmierna i spełniała wymóg ogólny z Rekomendacji 20, zgodnie z którą wynagrodzenie jednostki otrzymywane z tytułu pośrednictwa ubezpieczeniowego było ustalane przy uwzględnieniu interesu klienta oraz wysokości kosztów ochrony ubezpieczeniowej;

– sposobu monitorowania parametrów jakościowych (m.in. liczby reklamacji oraz liczby odmów) oraz sposobu reagowania w przypadku, gdy powyższe parametry jakościowe ulegają pogorszeniu;

– mechanizmów mających na celu zwiększanie parametrów szkodowości na korzyść klientów oraz zapobiegających obniżaniu tego parametru w już funkcjonujących produktach ubezpieczeniowych – UKNF podkreśla, że wartości 30%/20% wskaźnika szkodowości traktowane powinny być jako absolutne minimum, a nie jako docelowa wartość oraz że produkty o wskaźniku poniżej tych poziomów, są produktami o niskiej wartości dla klienta (pry czym osiągnięcie wartości granicznych 30%/20% nie determinuje automatycznie wysokiej jakości produktu dla klienta).

Artykuły powiązane

Pada śnieg…na co uważać będąc kierowcą?

„Tato zobacz, jakie piękne płatki lecą z nieba.” Rzeczywiście, stanąłeś w oknie z synem i obaj zachwycacie się tym cudem...

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...