bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Program „Bezpieczny Poród”

Program „Bezpieczny Poród”

Dodano: 2022-05-15
Publikator: informacja prasowa

TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych poszerza ofertę programu szkoleniowego dla lekarzy oraz personelu medycznego.

Celem tego jest dostarczenie fachowej wiedzy i doskonalenie posiadanych przez specjalistów umiejętności po to, by zapewnić pacjentom jak najlepszą opiekę. Służy to również zapobieganiu niepożądanym zdarzeniom – minimalizacji ryzyka medycznego.

Warto w tym miejscu przytoczyć słowa jednego z członków Zarządu TUW PZUW – „W ubezpieczeniach, jak w medycynie, wychodzimy z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć”. Zgodnie zatem z sentencją, Towarzystwo oferuje podmiotom medycznym ochronę ubezpieczeniową oraz wspiera podnoszenie jakości opieki zdrowotnej.

Do sztandarowych akcji szkoleniowych TUW PZUW należy program „Bezpieczny Poród”. Obejmuje on ćwiczenia w Centrum Symulacji Położniczych WUM na nowoczesnym symulatorze. Urządzenie, będące fantomem kobiety i noworodka w naturalnej skali, pozwala na symulację nawet bardzo skomplikowanego porodu. Istnieje przy tym możliwość przećwiczenia klinicznych scenariuszy odnoszących się do sytuacji zagrożenia życia matki i dziecka.

Natomiast nowością w położnictwie jest szkolenie, które dotyczy rozpoznawania niedotlenienia okołoporodowego noworodka. Obejmuje to np. prawidłową analizę zapisów kardiotokograficznych. Ostatnie jest jedną z częściej pojawiających się trudności podczas porodów.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...