bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Program „3 x 50 zł” zachęci Polaków do oszczędzania na emeryturę

Program „3 x 50 zł” zachęci Polaków do oszczędzania na emeryturę

Dodano: 2016-06-23
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

W środę Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował Program „3 x 50 zł” stymulujący oszczędności na Emerytalnych Kontach Oszczędnościowych (EKO). Program stanowi aneks do raportu „Sektor funduszy emerytalnych w Polsce – ewolucja, kształt, perspektywy”.

Najważniejsze założenie Programu stanowi nowy sposób odkładania pieniędzy na emeryturę. „3 x 50 zł” oznacza, że w miesiącu pracownik przelewałby 50 zł ze swego wynagrodzenia po opodatkowaniu oraz kolejne 50 zł, które byłoby zwolnione z podatku dochodowego, na Emerytalne Konto Oszczędnościowe (EKO). Dodatkowo istniałaby możliwość dołożenia przez pracodawcę kolejnych 50 zł na poczet przyszłej emerytury.

Komisja we wstępie do opracowania podkreśliła, że propozycja powstała jako alternatywa do obecnego systemu oszczędzania. Zdaniem KNF, aktualnie działające plany indywidualne (IKE, IKZE), jak też formy zbiorowego oszczędzania (PPE) nie spełniają swej roli. KNF podał, że do końca 2015 r. w funduszach PPE i IKE zgromadzono łącznie 16,9 mld zł. Natomiast IKZE dysponowało aktywami w wysokości 140 mld zł (dane na koniec 2015 r.). W sumie z programów oszczędzania dodatkowego skorzystało blisko 2 mln osób (858,7 tys. osób z IKE, 597,6 tys. osób z IKZE oraz 392,6 tys. osób z PPE). Komisja jako przyczyny niskich oszczędności wskazała m. in. brak odpowiednio skonstruowanej formuły dodatkowego oszczędzania oraz brak właściwie określonych zachęt podatkowych.

Pliki do pobrania

program3x50zl_22-06-2016_knf_beinsured.pdf

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...