bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Proces zarządzania wiedzą

Proces zarządzania wiedzą

Dodano: 2016-05-15

Zarządzanie wiedzą jest jednym z kluczowych czynników, które przyczyniają się do zwiększenia innowacyjności w organizacji. Zarządzanie wiedzą podnosi potencjał twórczy, przedsiębiorczość danego zespołu. Ponadto, odpowiednie zarządzanie wiedzą sprawia, że organizacja będzie w stanie przetrwać kryzysowe momenty, np. kiedy z pracy będzie odchodził wartościowy pracownik, posiadający ogromny nakład wiedzy, czy pomoże rozwiązać trudności związane z budową zespołu zadaniowego.

Zarządzanie wiedzą składa się z 4 etapów:

  • Nabywanie wiedzy.
  • Przetwarzanie wiedzy.
  • Dzielenie się wiedzą.
  • Wykorzystanie wiedzy.

Nabywanie wiedzy polega na podnoszeniu kompetencji przez pracowników lub nabywaniu wiedzy od organizacji lub osób trzecich. Proces ten może zachodzić jeszcze przed rozpoczęciem pracy w danym przedsiębiorstwie lub na samym początku zdobywania doświadczenia w organizacji.

Przetwarzanie wiedzy odbywa się głównie przez weryfikację przydatności wiedzy z punktu widzenia zadań wykonywanych przez pracownika i organizację. W trakcie tego etapu menedżerowie mogą również sprawdzić, w jakim stopniu pracownik przyswoił wiedzę, np. organizując testy albo poprzez zadania praktyczne.Etap dzielenia się wiedzą często stanowi największe wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie wiedzą. Pracownicy posiadający specyficzną wiedzę, wynikającą z ich wykształcenia albo zdobytego doświadczenia, nie są zbyt chętni do przekazywania jej innym. Poprzez wykorzystanie specyficznej wiedzy chcą budować swoją pozycję ekspercką w zespole oraz często zabezpieczają się w ten sposób przed zwolnieniem. Najczęstszym przywoływanym tutaj przykładem jest pracownik, będący już w okresie przedemerytalnym, który prowadzi rozmowy z kontrahentami z Azji Wschodniej, nie chce on wprowadzać w szczegóły i uczyć specyfiki tego typu negocjacji młodszych kolegów z obawy przed zwolnieniem i zastąpieniem go wykwalifikowanych przez niego osobami.

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...