bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzecznictwo
Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Problemy z odbiorem poczty nie uzasadniają braku odpowiedzi na wezwania UOKiK

Dodano: 2023-12-06

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w wyroku z dnia 8 maja 2023 r. (sygn. akt XVII AmA 31/21) orzekł, że reorganizacja działalności przedsiębiorcy i zmiany personalne w organach zarządzających spółki nie stanowią okoliczności uzasadniających nieudzielenie podstawowych informacji, wymaganych w ramach prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania administracyjnego. Sprawa dotyczyła spółki, która nie udzieliła informacji żądanych przez UOKiK w ramach postępowania wyjaśniającego, co spowodowało nałożenie na nią kary w wysokości 50 tys. zł. Spółka tłumaczyła, że bierność w odbiorze była spowodowana wewnętrznymi zmianami w przedsiębiorstwie. Z tego powodu pracownicy poczty nie wydawali przesyłek pracownikom spółki oraz wymagali nadmiernego formalizmu. Sąd nie uznał jednak takiej argumentacji. Zaznaczył, że korespondencja adresowana była do miejsca wskazanego w KRS. Sąd podkreślił też, że spółka jako przedsiębiorca zobowiązana jest do takiego zorganizowania działalności, aby zapewnić prawidłowe i efektywne funkcjonowanie, w tym do odbioru korespondencji. W wyroku zaznaczono, że to przedsiębiorca ponosi ryzyko właściwego prowadzenia działalności, które powinno umożliwiać kontakt z kontrahentami oraz urzędami państwowymi.

Artykuły powiązane

Osoby prawne mogą domagać się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych – wyrok SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 3 października 2023 r. (sygn. akt III CZP 22/23) uznał, że obecnie obowiązujące p...

Usunęli konwersacje z telefonu – kara UOKiK w wysokości 11 mln zł

Dwie spółki - Euro-net i Jura Poland zostały ukarane przez Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów za utrudnianie prze...

5 mln zł kary od UOKiK za kryptoreklamę w mediach społecznościowych.

Prezes UOKiK nałożył karę 5 mln zł kary na znaną markę produkującą farmaceutyki suplementy diety za nieprawidłowe oznacz...