bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych

Dodano: 2016-04-25
Publikator: Kancelaria Prezydenta

W sobotę (23.04.2016 r.) Kancelaria Prezydenta PR poinformowała, że Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych. Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw ma na celu przede wszystkim wdrożenie postanowień czterech dyrektyw unijnych.

Podpisana nowelizacja reguluje funkcjonowanie rynku finansowego m. in. w zakresie TFI, nadzoru, możliwych sankcji. Zmienione przepisy mają na celu poprawę zasad inwestowania, sprawozdawczości i audytu, szczególnie zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów i kontrahentów w funduszach inwestycyjnych.

Nowy akt obejmuje zarówno otwarte fundusze inwestycyjne jak i alternatywne fundusze inwestycyjne. Ustawa wprowadza m. in. obowiązek prowadzenia działalności przez krajowych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia KNF) po uzyskaniu wpisu do rejestru ZAFI. A więc spółka będzie musiała uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności (alternatywnie – wpis do rejestru w przypadku, gdy podlega zwolnieniu z obowiązku z uzyskania zezwolenia) oraz dostosować prowadzoną działalność do szeregu wymogów.

W myśl ustawy za AFI zostaną uznane m.in.: specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), natomiast za ZAFI towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające SFIO lub FIZ, spółki kapitałowe kwalifikowane jako AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne).

Artykuły powiązane

Ubezpieczenia w pierwszych trzech kwartałach 2023 roku

W dniu 28 listopada 2023 r. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny opublikował biuletyn, w którym zamieszczono analizę ry...

Trzeba uważać komu wysyłany jest dokument potwierdzający przyznanie odszkodowania

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na ubezpieczyciela administracyjną karę pieniężną w wysokości 103 752...

Ubezpieczyciel jednak wypłaci odszkodowanie bliskim ofiar wypadku na A1

Tragiczny wypadek na autostradzie A1 miał miejsce 16 września 2023 r. To właśnie tego dnia kierowca jadący z p...