bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych

Dodano: 2016-04-25
Publikator: Kancelaria Prezydenta

W sobotę (23.04.2016 r.) Kancelaria Prezydenta PR poinformowała, że Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych. Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw ma na celu przede wszystkim wdrożenie postanowień czterech dyrektyw unijnych.

Podpisana nowelizacja reguluje funkcjonowanie rynku finansowego m. in. w zakresie TFI, nadzoru, możliwych sankcji. Zmienione przepisy mają na celu poprawę zasad inwestowania, sprawozdawczości i audytu, szczególnie zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów i kontrahentów w funduszach inwestycyjnych.

Nowy akt obejmuje zarówno otwarte fundusze inwestycyjne jak i alternatywne fundusze inwestycyjne. Ustawa wprowadza m. in. obowiązek prowadzenia działalności przez krajowych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia KNF) po uzyskaniu wpisu do rejestru ZAFI. A więc spółka będzie musiała uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności (alternatywnie – wpis do rejestru w przypadku, gdy podlega zwolnieniu z obowiązku z uzyskania zezwolenia) oraz dostosować prowadzoną działalność do szeregu wymogów.

W myśl ustawy za AFI zostaną uznane m.in.: specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), natomiast za ZAFI towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające SFIO lub FIZ, spółki kapitałowe kwalifikowane jako AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne).

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...