bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych

Dodano: 2016-04-25
Publikator: Kancelaria Prezydenta

W sobotę (23.04.2016 r.) Kancelaria Prezydenta PR poinformowała, że Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych. Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw ma na celu przede wszystkim wdrożenie postanowień czterech dyrektyw unijnych.

Podpisana nowelizacja reguluje funkcjonowanie rynku finansowego m. in. w zakresie TFI, nadzoru, możliwych sankcji. Zmienione przepisy mają na celu poprawę zasad inwestowania, sprawozdawczości i audytu, szczególnie zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów i kontrahentów w funduszach inwestycyjnych.

Nowy akt obejmuje zarówno otwarte fundusze inwestycyjne jak i alternatywne fundusze inwestycyjne. Ustawa wprowadza m. in. obowiązek prowadzenia działalności przez krajowych zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (na podstawie wcześniej uzyskanego zezwolenia KNF) po uzyskaniu wpisu do rejestru ZAFI. A więc spółka będzie musiała uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności (alternatywnie – wpis do rejestru w przypadku, gdy podlega zwolnieniu z obowiązku z uzyskania zezwolenia) oraz dostosować prowadzoną działalność do szeregu wymogów.

W myśl ustawy za AFI zostaną uznane m.in.: specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO) oraz fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ), natomiast za ZAFI towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające SFIO lub FIZ, spółki kapitałowe kwalifikowane jako AFI (alternatywne fundusze inwestycyjne).

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...