bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Prężny rozwój biznesu Grupy PZU

Prężny rozwój biznesu Grupy PZU

Dodano: 2022-03-25
Publikator: informacja prasowa

W ubiegłym roku Grupa PZU ogłosiła strategię „Potencjał i wzrost” na lata 2021-2024. W krótkim czasie ubezpieczyciel wdrożył wiele zapowiedzianych wcześniej działań w kluczowych obszarach.

PZU w 2021 r. wypracowało zysk netto najwyższy od 2010 r. Jest on o 75 proc. wyższy niż rok wcześniej. Uśredniony kwartalny wynik zysku w 2021 r. był o 26 proc. wyższy od średniej z ostatnich pięciu lat. Natomiast osiągnięty zwrot na kapitale – jak wskazuje prezes PZU – przekroczył zakładane cele strategiczne.

Podobnie sytuacja przedstawia się w kwestii ROE, bowiem sytuuje się na poziomie 18,6 proc., a zatem jest to o 1,2 p.p. powyżej celu strategicznego, a przy okazji o 7,7 p.p. powyżej poziomu z 2020 r.

Została także poszerzona oferta i zwiększona sprzedaż w kanale bankowym i poprzez partnerstwo zewnętrzne. Efekty są widoczne w ramach Grupy, a zwłaszcza w obszarze bancassurance i assurbankingu przy współpracy z Bankiem Pekao i Alior Bankiem. Składka przypisana brutto we współpracy z bankami z Grupy PZU wyniosła w 2021 r. ponad 1,3 mld, co oznacza wzrost o 75,6 proc. r/r.

Filar inwestycyjny, będący jednym ze strategicznych, także rozwija się intensywnie. Na koniec 2021 r. aktywa pod zarządzaniem Grupy PZU (TFI PZU, Pekao TFI, Alior TFI) wzrosły do 35,1 mld zł (+6,6 proc. r/r). Ponadto TFI PZU odnotowało wzrost aktywów klientów zewnętrznych o 9,1 proc. oraz zbudowało szczególnie mocną pozycję na rynku PPK. W tym obszarze aktywa wzrosły 3,5-krotnie do 1,4 mld zł.

W listopadzie 2021 r. agencja S&P Global Ratings podtrzymała dla Grupy PZU ocenę ratingową na poziomie A, która wyróżnia się stabilną perspektywą. Natomiast wskaźnik wypłacalności Solvency II znacznie przekracza europejską średnią dla ubezpieczycieli.

Ponadto w 2021 r. Grupa PZU rozpoczęła wdrożenie nowych rozwiązań w ramach budowy ekosystemów produktowo-usługowych, np. benefitowego czy zdrowotnego po to, by uczynić z ubezpieczyciela dostawcę całościowych rozwiązań. Co więcej, PZU zwraca się w stronę odpowiedzialności klimatycznej – chodzi zwłaszcza o przyjęcie roli partnera zielonej transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...