bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych opracował wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości „bagatelnej”

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych opracował wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości „bagatelnej”

Dodano: 2016-01-04
Publikator: Urząd Zamówień Publicznych

Do kompetencji Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych należy między innymi opracowywanie i upowszechnianie wśród stron postępowań o udzielenie zamówienia przykładowych dokumentów w sprawie zamówień publicznych (wzorcowy SIWZ, propozycja umowy w sprawie robót budowlanych itp.). Trzeba jednak pamiętać, że pomimo powszechnej dostępności takich wzorów, ich stosowanie przez zamawiających jest dobrowolne. Co więcej, działając w granicach ustawy PZP, mogą też swobodnie zmieniać, skracać albo poszerzać wzory opracowane przez Prezesa UZP.

Prezes UZP, poza możliwością opracowania modelowej dokumentacji postępowania, może również przygotować przykładowe regulaminy udzielania zamówień przez zamawiających. I z tej właśnie możliwości skorzystał pod koniec 2015 r., opracowując regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 30.000 €, tj. dla wszystkich zamówień, których wartość będzie niższa niż 125.247 zł (wartość od 1 stycznia 2016 r.).

Opracowanie regulaminu jest krokiem w dobrą stronę i wyraźnym sygnałem, że nawet zamówienia o nieznacznej wartości, co do których nie ma obowiązku stosowania przepisów ustawy PZP, nie powinny być dokonywane w sposób niekontrolowany. Pomimo dobrego kroku, jakim jest opracowanie przykładowego regulaminu, dużo jednak będzie zależało od samych zamawiających. Nie mają oni obowiązku stosowania wzorów przygotowanych przez Prezesa UZP w praktyce.

Wzór regulaminu jest dostępny do pobrania na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/word_doc/0017/30095/Regulamin-udzielania-zamowien-o-wartosci-ponizej-30-tys.-euro.doc

Artykuły powiązane

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...

Nowe zagadnienia na egzaminie dla kandydatów na agentów ubezpieczeniowych

W związku z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim in...

Kolejny ubezpieczyciel ukarany przez KNF

W dniu 13 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała informację o nałożeniu kary na spółkę Link4 Towarzy...