bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
KNF/UOKIK
Prezes UOKiK wydał kolejne decyzje dotyczące zatorów płatniczych

Prezes UOKiK wydał kolejne decyzje dotyczące zatorów płatniczych

Dodano: 2021-08-17
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał cztery decyzje w sprawie zatorów płatniczych. Postanowienia dotyczą postępowań wobec Astaldi Societa Per Azioni, PKC Group Poland, Storteboom Hamrol oraz Amica Handel i Marketing.

Pierwsza decyzja Prezesa dotyczy spółki akcyjnej Astaldi z Oddziałem w Polsce z siedzibą w Warszawie. Postępowanie wykazało, iż tylko w okresie od lutego do kwietnia 2020 r. spółka nie uregulowała świadczeń pieniężnych na ponad 61 mln zł. Największa kwota opóźnionych płatności przedsiębiorcy zajmującego się budową dróg wyniosła 11 636 741,65 zł z tytułu 6 faktur.

– Spółka Astaldi nie płaciła w terminie wielu polskim podwykonawcom, którzy budowali drogi i autostrady. Tylko w ciągu trzech miesięcy 2020 r. nie uregulowała w terminie 858 faktur wobec 255 kontrahentów na łączną kwotę ponad 61 mln zł. Średnia długość opóźnienia wynosiła 18 dni, ale pojedyncze zaległości były znacznie dłuższe, wynosiły bowiem nawet 119 dni – mówi Tomasz Chróstny.

– Zjawisko to jest groźne tym bardziej że z informacji docierających z rynku wynika, że odsetek firm deklarujących problemy z przeterminowanymi płatnościami w Polsce waha się między 80-90 proc. Poszkodowani są w szczególności mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którym silniejsi uczestnicy rynku narzucają wydłużone terminy zapłaty lub nie płacą w terminie. Nieterminowe płatności, jak i zbyt długie terminy zapłaty, mają negatywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw i ich rozwój, zwiększając koszty prowadzenia działalności i ryzyko upadłości – podkreśla Prezes UOKiK.

Według przepisów niezbędne jest podjęcie działań w celu zwalczania zatorów płatniczych wobec nieuczciwych przedsiębiorców w celu ich motywacji do terminowego regulowania zobowiązań. Na spółkę Astaldi została nałożona kara pieniężna. Wysokość kary administracyjnej to suma kar jednostkowych za każde opóźnienie. Z kolei wysokość kary jednostkowej jest uzależniona od długości i kwoty opóźnienia oraz sumy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. Zgodnie z powyższym, spółka otrzymała sankcję pieniężną wynoszącą ponad 266 530,02 zł.

W przypadku PKC Group Poland, Storteboom Hamrol oraz Amica Handel i Marketing, Prezes UOKiK odstąpił od wymierzenia kary, ponieważ wartość świadczeń, których przedsiębiorcy nie otrzymali lub otrzymali z opóźnieniem w badanym okresie, przewyższa sumę zobowiązań, których sami nie opłacili lub opłacili z opóźnieniem. Spółka branży transportowej PKC Group Poland spóźniła się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych na kwotę ponad 28 mln zł. W przypadku producenta artykułów spożywczych Storteboom Hamrol ta kwota w tym samym czasie wyniosła ponad 33 mln zł. Spółka Amica Handel i Marketing zajmująca się hurtową sprzedażą artykułów AGD opóźniła wierzytelność o sumę 88 mln zł. W badanym okresie (luty-kwiecień 2020 r.) przedsiębiorcy zgłosili nieotrzymanie lub otrzymanie po terminie należności na większe kwoty, najwięcej w przypadku ostatniej spółki – ponad 151 mln zł.

Prezes Urzędu potwierdza, iż w sprawach zatorów płatniczych jest możliwa interwencja w sytuacji, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pieniężnych niespełnionych lub spełnionych po terminie przez przedsiębiorcę na rzecz jego kontrahentów jest większa niż 5 mln złotych.

Artykuły powiązane

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...

Poradnik Rzecznika Finansowego, czyli kredyt konsumencki nie tylko na Gwiazdkę

Okres świąteczny, który już za nami, nierozłącznie wiąże się ze zwiększonymi wydatkami. Tegoroczne Święta Bożego Narodze...