bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Klauzule abuzywne
Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko BPH, PKO BP i Pekao ws. spreadów walutowych

Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko BPH, PKO BP i Pekao ws. spreadów walutowych

Dodano: 2017-11-02
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postępowań przeciwko bankom BPH, PKO BP i Pekao. Wątpliwości Prezesa wzbudziły niejasne zasady ustalania kursów walut, a podjęte działania Urzędu dotyczą uznania klauzul zawartych we wzorcach umów, aneksach do umów kredytów i pożyczek hipotecznych wyrażonych w walutach obcych za niedozwolone.

Sporne klauzule dotyczą sposobu określania wysokości kursów walut. Zdaniem Urzędu, są one nieprecyzyjne i dowolnie ustalane, np. przez „dodanie/odjęcie marży o nie więcej niż 5 proc.” (PKO BP), „kurs średni NBP minus marża kupna ustalana decyzją banku” (BPH). Także, jak podał UOKiK, marża banków jest wyznaczana dowolnie i arbitralnie oraz w oparciu o niemożliwe do weryfikacji kryteria. W konsekwencji, jak podkreślił UOKiK, kredytobiorca nie może sprawdzić, czy marża została wyliczona prawidłowo.

Artykuły powiązane

Przedsiębiorstwo może nałożyć obowiązek uzyskania zezwolenia na pobyt pracownika – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z dnia 20 czerwca 2024 r. (sygn. akt C - 540/22) uznał, że pa...

Rejestracje z Polski postrachem na europejskich drogach

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych opublikowało dane dotyczące szkód powodowanych przez polskich kierowców za...