bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bancassurance
Prezes UOKiK na Idea Bank nałożył 17,2 mln zł kary. Zarzuty obejmują m.in. za sprzedaż  ubezpieczeń na życie z UFK

Prezes UOKiK na Idea Bank nałożył 17,2 mln zł kary. Zarzuty obejmują m.in. za sprzedaż  ubezpieczeń na życie z UFK

Dodano: 2020-07-14
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał 4 decyzje wobec Idea Bank. Trzy z nich dotyczą naruszania praw konsumentów przy oferowaniu skomplikowanych produktów finansowych, w tym: ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK), a także certyfikatów inwestycyjnych oraz lokat strukturyzowanych. W toku postępowania UOKiK uznał, że bank przekazywał klientom nieprawdziwe informacje m.in. o ryzyku i zyskach, a także stosował misselling. Spółka za naruszenia musi zapłacić karę ponad 17,2 mln zł oraz wypłacić po 38 tys. zł rekompensaty konsumentom, którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Lartiq (dawniej Trigon).

W zakresie dystrybucji ubezpieczeń na życie z UFK prezes UOKiK stwierdził nierzetelne informowanie przez bank o możliwości przystąpienia do ubezpieczenia na życie z UFK, angażującymi środki w NS FIZ. Zdaniem urzędu, spółka nierzetelnie przekazywała informacje o ryzyku związanym z inwestycją, tj. możliwości utraty całości lub części pieniędzy, opóźnień w realizacji wykupu, a także nieosiągnięcia zysku. Jak wynika z reklamacji, pracownicy banku mieli zapewniać konsumentów, że to bezpieczna inwestycja, na której nie można stracić. Za te praktyki została na bank nałożona kara w wysokości ponad 11,5 mln zł (11 511 449 zł).

Kolejna decyzja dotyczy oferowania przez Idea Bank certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon) Profit XXII, XXIII, XXIV Niestandaryzowane Sekurytyzacyjne Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (NS FIZ). Był on proponowany osobom o awersji do ryzyka – dotychczasowym klientom korzystającym z tradycyjnych lokat, rachunków oszczędnościowych, lokat strukturyzowanych czy ubezpieczeń na życie z UFK. Ponadto, UOKiK ustalił, że Idea Bank wprowadzał klientów w błąd co do ryzyka inwestycji. Prezes UOKiK nakazał spółce wypłatę rekompensat wszystkim konsumentom, którzy nabyli certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Lartiq (dawniej Trigon). Każdy z nich otrzyma 38 tys. zł. Łącznie spółka ma wypłacić konsumentom kilkanaście milionów złotych. Idea Bank ma zawiadomić poszkodowanych konsumentów o możliwości wystąpienia o rekompensatę.

Do nieprawidłowości skutkujących naruszaniem zbiorowych interesów konsumentów dochodziło też przy oferowaniu lokat strukturyzowanych. W tym przypadku również konsumenci byli wprowadzani w błąd głównie poprzez eksponowanie informacji o możliwości zysku z pominięciem uwag co do ryzyka inwestycyjnego, a także przekazywanie nieprawdziwej informacji, że środki objęte są ochroną BFG. Za te praktyki Prezes UOKiK nałożył karę w wysokości ponad 5,7 mln zł (5 750 545 zł).

W czwartej decyzji Prezes UOKiK stwierdził stosowanie przez Idea Bank niedozwolonych postanowień (tzw. klauzul modyfikacyjnych) we wzorcach umów m.in. kredytów konsumenckich, rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych czy kart debetowych i kredytowych. Zdaniem Prezesa UOKiK, umowy zawierane na czas określony np. o kredyt konsumencki czy kartę kredytową, w których dochodzi do zadłużenia klienta, powinny cechować się trwałością i co do zasady nie mogą być zmieniane. Wątpliwości Prezesa UOKiK wzbudziły też klauzule modyfikacyjne w umowach na czas nieokreślony, gdzie przesłanki do wprowadzania zmian przez Idea Bank były sformułowane zbyt ogólnie i pozostawiały spółce dużą swobodę interpretacji. Klauzule modyfikacyjne uprawniały też Idea Bank do jednostronnej zmiany postanowień umowy w trakcie jej trwania, co stanowi przesłankę abuzywności. Prezes UOKiK zakazał spółce zaprzestanie wykorzystywania kwestionowanych postanowień umownych. Idea Bank ma obowiązek poinformować o tym wszystkich konsumentów, którzy mają takie klauzule w swoich umowach.

Spółce przysługuje odwołanie od powyższych decyzji prezesa UOKiK.  

Artykuły powiązane

Sąd Najwyższy oddalił argumenty Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie dotyczącej zadośćuczynienia.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odrzuciła skargę Rzecznika Praw Obywatelskich w spr...

Jak wyglądała sytuacja w ubezpieczeniach w 2023?

Polska Izba Ubezpieczeń opublikowała raport „Ubezpieczenia w liczbach w 2023”. W ubiegłym roku ubezpieczyciele wypłac...

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne ma już niemal 5 mln Polaków

Polska Izba Ubezpieczeń poinformowała, że liczba osób objętych prywatnym ubezpieczeniem zdrowotnym nieustannie rośnie i...