bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Prezes UODO rekomenduje opracowanie wytycznych ws. kopiowania dokumentów tożsamości

Prezes UODO rekomenduje opracowanie wytycznych ws. kopiowania dokumentów tożsamości

Dodano: 2020-04-14
Publikator: Urząd Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych skierował do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego prośbę o rozważenie opracowania rekomendacji ws. weryfikacji tożsamości klientów. Ten jednak odmówił, wskazując, że leży to w kompetencji GIIF.

Prezes UODO od pewnego czasu przygląda się praktykom kopiowania dokumentów tożsamości klientów przez instytucje finansowe, w tym banki czy SKOKi. Zdaniem PUODO, ten sposób weryfikacji osób powinien być poprzedzony analizą, czy nie istnieją inne metody uzyskania tego celu.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, instytucje zobowiązane muszą stosować środki bezpieczeństwa finansowego, do których należy m.in. identyfikacja klienta oraz weryfikacja jego tożsamości. Ustawa nadaje podmiotom uprawnienie do kopiowania dokumentu tożsamości.

Jednak PUODO wielokrotnie podkreśla, że kopiowanie dokumentu tożsamości jest fakultatywne, a nie obligatoryjne. W związku z tym instytucje powinny w ostateczności decydować się na taką formę weryfikacji. Zdaniem PUODO, decyzja o skopiowaniu dokumentu tożsamości czy też żądanie przedstawienia takich kopii powinna być poprzedzona dokładną analizą, czy rzeczywiście taka czynność jest niezbędna. Taka weryfikacja powinna uwzględniać przepisy RODO, a w szczególności pozostawać w zgodzie z zasadami ograniczenia celu oraz minimalizacji danych. Kwestia ta stanowi też przedmiot kontroli organu w instytucjach finansowych.

Stanowisko PUODO poparł Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF). Na zapytanie PUODO o środki weryfikacji tożsamości klientów wskazał, że nie musi w każdym przypadku polegać na pozyskiwaniu kopii dokumentów.

Mimo to na rynku bankowym wciąż dostrzegane są trudności instytucji z interpretacją przepisów i stosowania właściwych procedur. W związku z tym PUODO skierował do Przewodniczącego KNF prośbę o rozważenie opracowania stosownych rekomendacji w tym zakresie. Zawierałyby one wskazania, kiedy pozyskiwanie kopii dokumentów tożsamości jest zasadne, kiedy skorzystać z innych narzędzi i jakie to mogą być narzędzia. W odpowiedzi na pismo PUODO, organ nadzoru wskazał, że instytucją właściwą do wydawania zaleceń w tym zakresie jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Wystąpienie Prezesa UODO do KNF dotyczące kopiowania dokumentów oraz odpowiedź KNF dot. kopiowania dokumentów są dostępne w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wystapienie_prezesa_uodo_do_knf_dotyczacy_kopiowania_dokumentow__2.pdf
odpowiedz_knf_dotyczacy_kopiowania_dokumentow_2.pdf

Artykuły powiązane

W 2023 r. ubezpieczono obroty handlowe o wartości aż 911 mld zł

Polska Izba Ubezpieczeń w dniu 8 kwietnia 2024 r. opublikowała informację zgodnie, z którą w 2023 roku ubezpieczyciele o...

Bezpiecznie zaplanuj majówkę 2024!

Korzystając z jednodniowego urlopu, możesz cieszyć się pięciodniowym wolnym od środy. Tylko czwartek, 2 maja, to dzień r...

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...