bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Prezes PIPUiF proponuje zmiany w ustawie o IKZE

Prezes PIPUiF proponuje zmiany w ustawie o IKZE

Dodano: 2016-10-06

W dniu 5 października 2016 r. Adam Sankowski, Prezes Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych wystosował pismo do Ministra Finansów RP zawierające propozycje zachęt do długoterminowego oszczędzania na emeryturę.

W toku prac prowadzonych przez grupę roboczą utworzoną w ramach Rady Rozwoju Rynków Finansowych, których celem jest wprowadzenie rozwiązań prawnych mających zachęcić Polaków do oszczędzania, w szczególności z myślą o emeryturach, Prezes PIPUiF przedstawił Mateuszowi Morawieckiemu dwie propozycje zmian. Adam Sankowski wskazał, iż wprowadzenie ich jest konieczne dla istotnego zwiększenia wysokości świadczeń emerytalnych oraz podniesienia świadomości Polaków w tym zakresie.

Przedstawione propozycje odnoszą się do zmian dotyczących świadczeń realizowanych na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Pierwsza propozycja to całkowite zwolnienie z podatku dochodowego wypłat realizowanych po zakończeniu umowy, pod warunkiem, że formą wypłaty będzie renta kapitałowa wypłacona przez okres min. 10 lat. Rozwiązanie to ma stanowić zachętę do wykorzystywania kapitału zgodnie z założeniem tj. na zabezpieczenie emerytalne.

„W mojej ocenie obecne zachęty podatkowe w tym zakresie nie stanowią wystarczającego bodźca, który pozwoliłby na długoterminowe wykorzystanie środków zgromadzonych w ramach IKZE/IKE. Mam świadomość, że takie rozwiązanie będzie oznaczało pewne uszczuplenie dochodów budżetowych, jednakże w dłuższej perspektywie, korzyści społeczno-ekonomiczne związane z takim rozwiązaniem z całą pewnością zrekompensują zmniejszenie wypływów do budżetu Państwa” – napisał Prezes PIPUiF w piśmie do MF.

Druga propozycja to wydłużenie z 12 do 48 miesięcy możliwości pobierania opłat od klienta w przypadku zerwania przez niego umowy lub przeniesienia środków do innej instytucji. Takie rozwiązanie, jak wskazuje Adam Sankowski, skłania do gromadzenia środków w dłuższym horyzoncie czasowym, który jest właściwy dla oszczędności emerytalnych. Ponadto, jak zaznacza Prezes PIPUiF, gwarantując dłuższy czas utrzymania aktywów klienta, rozwiązanie to pobudzi instytucje prowadzące program IKE/IKZE do wzmożenia działań informacyjno-edukacyjnych, które przy obecnym kształcie struktury dochodów z tytułu produktów tego typu są bardzo trudne do sfinalizowania.

„Takie rozwiązanie będzie neutralne budżetowo i jednocześnie nie powinno stanowić dodatkowych obciążeń finansowych dla tych konsumentów, którzy świadomie zawierają umowy IKE/IKZE” – napisał Adam Sankowski.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...