bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Co nowego?
Prezes GUS: Obniżenie wieku emerytalnego może spowodować napięcia w systemie emerytalnym i reperkusje gospodarcze

Prezes GUS: Obniżenie wieku emerytalnego może spowodować napięcia w systemie emerytalnym i reperkusje gospodarcze

Dodano: 2016-10-03

W czwartek (29.09.2016 r.) w szczecińskiej siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbyły się konsultacje w sprawie przeglądu systemu emerytalnego. W debacie udział wzięli m.in. Dominik Rozkrut, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, oraz dr Mariusz Tarhoni, ekspert Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan ds. organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia.

Dominik Rozkrut, odwołując się do danych demograficznych i wyłaniających się trendów w demografii Polski, podkreślał, jak za kilkadziesiąt lat będą wyglądać proporcje osób w wieku produkcyjnym do przebywających na świadczeniach emerytalnych.

– Zgodnie z naszymi prognozami do 2050 r. nastąpi poważny spadek liczby ludności w Polsce o przeszło 4 miliony ludzi. Jest to istotna tendencja, kiedy porównamy tę liczbę z 38 milionami Polaków żyjących dziś. Ta zmiana w demografii będzie miała ogromny wpływ na nasz system emerytalny – wyjaśnił Dominik Rozkrut. – Prognozujemy, że w 2050 r. długość życia kobiet wynosić będzie 88 lat, a mężczyzn 83 lata. W tym czasie liczba Polaków w wieku poprodukcyjnym zwiększy się z obecnych 7 milionów do 12 milionów. To będzie bardzo istotny wzrost – dodał.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...