bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Dodano: 2023-03-28
Kategorie:

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 446KC, stanowiący podstawę do przyznania pośrednio poszkodowanym członkom rodziny odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wynikłą z niemożności nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej spowodowanej ciężkim i trwałym uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia bezpośrednio poszkodowanego.

Mimo dość długiego okresu obowiązywania, nie ustają kontrowersje w zakresie zarówno stosowania w/w przepisu jak i wykładni przesłanek umożliwiających zasądzenie zadośćuczynienia członkom rodziny.

 

Jedną z bardziej problematycznych kwestii jest z pewnością retroaktywność tego przepisu, który ma zastosowanie również do zdarzeń, których skutkiem jest niemożność nawiązania lub kontynuowania więzi rodzinnej przez najbliższych członków rodziny z poszkodowanym, powstałych przed dniem wejścia przepisu w życie (art. 2 nowelizacji wprowadzającej art. 4462 KC).

Retroaktywny charakter art. 4462 KC może budzić wątpliwości w kontekście art. 2 Konstytucji RP i wyrażonego w nim zakazu działania prawa wstecz. Nad zagadnieniem tym w ostatnim czasie pochylił się Sąd Najwyższy, który w związku z pytaniem skierowanym przez Rzecznika Praw Pacjenta, w dniu 15 marca 2023 r. postanowił zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem o zgodność z Konstytucją RP przepisu dającego możliwość dochodzenia zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń powstałych przed 19.09.2021 r. Zagadnienie to jest z pewnością istotne zarówno ze względu na interesy poszkodowanych, ale też interesy podmiotów, które ponoszą odpowiedzialność na podstawie tego przepisu, tj. m.in. sprawców wypadków drogowych czy osób odpowiedzialnych za błędy medyczne. Zasada pewności prawa zdecydowanie wymaga jednoznacznego rozstrzygnięcia tej kwestii. Z uwagi jednak na aktualny sposób funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego na rozstrzygnięcie tego zagadnienia przyjdzie nam zapewne jeszcze poczekać.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...