bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Prawo do ochrony danych osobowych sprawcy szkody

Prawo do ochrony danych osobowych sprawcy szkody

Dodano: 2014-08-21
Publikator: Monitor Ubezpieczeniowy

Artykuł Ewy Kiziewicz  

„Prawo do ochrony danych osobowych sprawcy szkody”

Monitor Ubezpieczeniowy nr 51 – grudzień 2012

 

 

Określenie ustawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności osobom, których te dane dotyczą. Zdarza się jednak, iż przepisy te są stosowane błędnie, co może stanowić spore utrudnienie dla osób mających interes prawny w pozyskaniu pewnych danych. Bardzo często problem ten spotyka osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych, którym funkcjonariusze Policji wezwani na miejsce zdarzenia odmawiają przekazania danych osobowych sprawcy szkody, jego ubezpieczyciela czy nawet numerów rejestracyjnych pojazdu.  Należy jednak stwierdzić, iż odmowa udzielenia tego rodzaju danych z powołaniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych nie znajduje uzasadnienia. Stosownie bowiem do art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych – a więc ich posiadanie przez podmiot przetwarzający – jest dopuszczalne także w przypadku, gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia wynikającego z przepisu prawa. Takim uprawnieniem jest niewątpliwie uprawnienie poszkodowanego do uzyskania odszkodowania zarówno bezpośrednio od samego sprawcy, jak i od zakładu ubezpieczeń.

 

 

 

http://www.rzu.gov.pl/publikacje/artykuly-pracownikow-i-wspolpracownikow/Ewa_Kiziewicz___Prawo_do_ochrony_danych_osobowych_sprawcy_szkody___Monitor_Ubezpieczeniowy_nr_51___grudzien_2012__21407

Artykuły powiązane

Odszkodowanie za skażenie plonów przez sąsiada

Sąd Okręgowy w wyroku z dnia 15 maja 2023 r. (sygn. akt XXV C 384/22) orzekł, że nawet jeśli nie całe plony, a t...

Zmiany w zakresie postępowania wyjaśniającego przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego

W dniu 29 września 2023 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zap...

Nowe Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

W dniu 15 września 2023 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła jednogłośnie Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyc...