bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Orzeczenia
Prawo autorskie nie chroni pomysłów i idei

Prawo autorskie nie chroni pomysłów i idei

Dodano: 2016-05-17
Publikator: Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 29 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I CSK 257/15) orzekł, że wykorzystanie ogólnych koncepcji i pomysłów dotyczących projektu produktu czy usługi nie łamie praw autorskich.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła naruszenia praw autorskich do projektu ubezpieczenia „Dwa Kółka i Spółka”. PZU w związku z 200 rocznicą założenia firmy ogłosiło konkurs, w ramach którego współpracownicy, pracownicy i agenci mieli przygotować projekt nowego produktu. Jeden z agentów przygotował projekt ubezpieczenia rowerzystów „Dwa Kółka i Spółka”. Zwyciężył i za swoją pracę otrzymał nagrodę pieniężną. Zastrzegł sobie jednak prawa autorskie do tego projektu.

PZU do swojej oferty wprowadziło nowy produkt „Bezpieczny Rowerzysta”. Ogólne Warunki Ubezpieczenia były bardzo podobne do OWU przygotowanego przez zwycięzcę konkursu. Mężczyzna stwierdził, iż PZU naruszyło prawa autorskie do jego projektu, wzorując się na nim przy tworzeniu nowego produktu. Pozwał ubezpieczyciela żądając 60 tys. zł zadośćuczynienia i 150 tys. zł odszkodowania za bezprawne wykorzystanie jego projektu oraz udziału w zyskach ze sprzedaży nowego ubezpieczenia.

Sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który w uzasadnieniu wyroku wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) przedmiotem prawa autorskiego jest utwór – czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Sąd Najwyższy uznał, iż mimo indywidualnych cech jakie posiadał projekt przygotowany przez powoda, znajdują się w nim sformułowania używane w OWU od lat. Ostatecznie SN stwierdził, że prace znacząco się od siebie różnią.

Sąd Najwyższy uznał, że skoro nie można ustalić dokładnie, na czym polegał wkład twórczy powoda do produktu wdrożonego przez pozwanego, to należy uznać, że nowy produkt pozwanego powstał z inspiracji pomysłem powoda. Przejęcie pomysłu, idei produktu niewątpliwie nastąpiło, ale w świetle art. 1 ust. 21 ustawy o prawie autorskim same pomysły i idee nie są chronione.

Artykuły powiązane

Prawo do zadośćuczynienia dla członków rodziny poszkodowanego niezgodne z Konstytucją?

Od niemal półtora roku, tj. od dnia 19.09.2021 r. w Kodeksie cywilnym obowiązuje przepis art. 4462  KC, stanowiący pods...

Dyrektywa Work-Life Balance

W dniu 9 marca 2023 r. Sejm uchwalił projekt nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i...

Czy dane osobowe będzie można swobodnie „transferować” do USA?

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska rozpoczęła proces zmierzający do przyjęcia decyzji w sprawie adekwatności r...