bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Prawa własności intelektualnej w Rosji w cieniu wojny

Prawa własności intelektualnej w Rosji w cieniu wojny

Dodano: 2022-03-22
Publikator: chmuraprawna.pl

W odpowiedzi na zachodnie sankcje Rosja podjęła działania mające na celu ograniczenia autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej. Kwestia dotyczy praw przysługujących zagranicznym podmiotom na terytorium Federacji. Celem tego jest pozbawienie ochrony prawnej zagranicznych podmiotów.

Znowelizowano dekret „O zatwierdzeniu metodologii ustalania wysokości odszkodowania wypłacanego uprawnionemu z patentu w przypadku podjęcia decyzji o wykorzystaniu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego bez jego zgody oraz trybu wypłacania tego odszkodowania” (Zbiór Ustaw Federacji Rosyjskiej, 2021, nr 43, art. 7265). Zgodnie z nowym jego brzmieniem: „W stosunku do posiadaczy patentów związanych z obcymi państwami, którzy dopuszczają się nieprzyjaznych działań przeciwko rosyjskim podmiotom prawnym i osobom fizycznym (w tym, jeśli tacy posiadacze patentów mają obywatelstwo tych państw, ich miejscem rejestracji, miejscem prowadzenia przedsądowej działalności gospodarczej lub miejscem uzyskiwania przez nich przedsądowego zysku z takiej działalności są te państwa), kwota odszkodowania wynosi 0 procent rzeczywistego dochodu osoby, która: skorzystała z prawa do korzystania z wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego bez zgody uprawnionego z patentu, z produkcji i sprzedaży towarów, wykonywania pracy oraz świadczenia usług, do których produkcji, wykonywania i świadczenia wykorzystano odpowiedni wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy”.

Za państwa nieprzyjazne uznano m.in.: państwa Unii Europejskiej, USA, Wielką Brytanię, Japonię i Ukrainę.

Chociaż sygnalizowano, że zakres zastosowania dekretu jest ograniczony i odnosi się do licencji przymusowych, przewidzianych w nagłych przypadkach i związanych z bezpieczeństwem narodowym, życiem czy zdrowiem obywateli to szybko okazało się, że zastosowanie przepisów dekretu może być znacznie szersze. W dniu 13 marca 2022 r., sąd w Kirowie oddalił pozew złożony przez firmę Entertainment One, właściciela praw autorskich do serialu o Śwince Peppie, przeciw rosyjskiemu przedsiębiorcy, który zaczął bez licencji kopiować wizerunek Świnki Peppy. Podstawą orzeczenia był właśnie wspomniany dekret.

Warto wspomnieć, że niezależne prawa do znaków towarowych naruszane są w Rosji także w inny sposób. Pasożytując na renomie znanych marek, do rosyjskiego urzędu patentowego zgłaszane są logotypy przypominające zachodnie odpowiedniki – sławna już próba naśladownictwa logo McDonald’s, ale także IKEA. Co prawda przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec rejestracji, w czym pomóc mogą rosyjscy prawnicy, jednak skuteczność takich sprzeciwów w świetle aktualnych trendów w stosowaniu prawa własności intelektualnej w Rosji, staje pod znakiem zapytania.

 

Materiał Partnera beinsured.pl: 

Artykuły powiązane

Nowa usługa Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego we współpracy z UFG

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach swojej działalności przy Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym u...

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...