bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Praktyki różnicowania cen ubezpieczeń

Praktyki różnicowania cen ubezpieczeń

Dodano: 2022-07-13

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozpoczął właśnie konsultacje publiczne dotyczące projektu oświadczenia nadzorczego w sprawie praktyk różnicowania cen.

Wspomniana kwestia („price walking”) jest rozumiana jako techniki wyceny, w których konsumenci o podobnych cechach ryzyka oraz kosztu usługi są obciążani za te same produkty ubezpieczeniowe. Odnosi się to zwłaszcza do praktyki podnoszenia składek na etapie odnowienia w oparciu o analizę cech charakterystycznych dla danego konsumenta. Celem tego jest przewidzenie zachowań niezwiązanych z ryzykiem lub kosztem usług. Dotyczy to np. podwyżki składki, którą konsument będzie tolerował przed zakupem ubezpieczenia u innych dostawców produktów ochronnych.

Przypomnijmy, że celem EIOPA jest wzmocnienie ochrony konsumentów poprzez zapobieganie ich niesprawiedliwemu traktowaniu. Dotyka to także kwestii promowania większej konwergencji w nadzorze praktyk różnicowania cen. Ma to zapobiec uszczerbkowi w interesie konsumentów poprzez odpowiednie procesy nadzoru i zarządzania produktami (POG).

Dlatego też EIOPA określa, że ubezpieczyciele, którzy chcą stosować praktyki różnicowania cen, muszą wykazać, że dysponują odpowiednimi środkami POG dla zapewnienia sprawiedliwego traktowania konsumentów i ograniczenia ryzyka konsumenckiego.

Artykuły powiązane

Samo naruszenie RODO nie uprawnia do żądania odszkodowania, musi istnieć nawet nieistotna szkoda

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 4 maja 2023 r. (sygn. akt C 300/21) orzekł, że aby móc doma...

#2 Nastrój się na prawo – QuoVadisBancassurance? Część 1

Dokąd zmierza rynek bancassurance? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w tej i kolejnych publikacjach oraz w se...

Po kilku miesiącach wracamy z naszym nowym portalem

Po wielu miesiącach prac nad nową odsłoną portalu BeInsured (niestety informatycy nas pokonali i z kilku tygodni zrob...

    Zadaj Pytanie