bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Artykuły
Praktyki różnicowania cen ubezpieczeń

Praktyki różnicowania cen ubezpieczeń

Dodano: 2022-07-13

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych rozpoczął właśnie konsultacje publiczne dotyczące projektu oświadczenia nadzorczego w sprawie praktyk różnicowania cen.

Wspomniana kwestia („price walking”) jest rozumiana jako techniki wyceny, w których konsumenci o podobnych cechach ryzyka oraz kosztu usługi są obciążani za te same produkty ubezpieczeniowe. Odnosi się to zwłaszcza do praktyki podnoszenia składek na etapie odnowienia w oparciu o analizę cech charakterystycznych dla danego konsumenta. Celem tego jest przewidzenie zachowań niezwiązanych z ryzykiem lub kosztem usług. Dotyczy to np. podwyżki składki, którą konsument będzie tolerował przed zakupem ubezpieczenia u innych dostawców produktów ochronnych.

Przypomnijmy, że celem EIOPA jest wzmocnienie ochrony konsumentów poprzez zapobieganie ich niesprawiedliwemu traktowaniu. Dotyka to także kwestii promowania większej konwergencji w nadzorze praktyk różnicowania cen. Ma to zapobiec uszczerbkowi w interesie konsumentów poprzez odpowiednie procesy nadzoru i zarządzania produktami (POG).

Dlatego też EIOPA określa, że ubezpieczyciele, którzy chcą stosować praktyki różnicowania cen, muszą wykazać, że dysponują odpowiednimi środkami POG dla zapewnienia sprawiedliwego traktowania konsumentów i ograniczenia ryzyka konsumenckiego.

Artykuły powiązane

Niewłaściwe zachowanie pracodawcy niekoniecznie jest mobbingiem – postanowienie SN

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lutego 2024 r. (sygn. akt II PSK 11/23) uznał, że poczucie pracownika, że pode...

Leasing od A do Z – przewodnik

Pobierz nasz najnowszy przewodnik - Leasing od A do Z! Kliknij tutaj...

Można żądać odszkodowania za sąsiedztwo lotniska – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 12 kwietnia 2024 r. (sygn. akt CZP 56/23) uznał, że właściciel może żądać odszkodowania z...