bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Bankowość
Pracownik banku nie naruszył dóbr osobistych awanturującego się klienta

Pracownik banku nie naruszył dóbr osobistych awanturującego się klienta

Dodano: 2020-04-14
Publikator: Sąd Okręgowy w Łodzi

Sąd Okręgowy w Łodzi w wyroku z dnia 10 grudnia 2019 r. (sygn. akt I C 102/19) orzekł, że bank, podejrzewając klientów o wpłatę podrobionych banknotów, nie naruszył ich dóbr osobistych.

W rozpoznawanej sprawie powództwo przeciwko instytucji bankowej złożyło dwóch klientów. Domagali się oni od pozwanej spółki przeprosin i wypłaty po 5 tys. zł zadośćuczynienia. Jak tłumaczyli, pracownica banku naruszyła ich dobra osobiste, podejrzewając, że mężczyźni wpłacają na rachunek podrobione banknoty.

Jeden z mężczyzn w oddziale banku wpłacał 50 tys. zł. Kasjerka nabrała wątpliwości co do autentyczności 5 banknotów: 4 o nominale 200 zł i 1 o nominale 50 zł. Żadna z osób pracujących w oddziale nie była w stanie potwierdzić ich autentyczności. Klient wezwał swego kontrahenta, od którego otrzymał gotówkę. Doszło do nerwowej wymiany zdań między mężczyznami a obsługą. Jeden z powodów zasugerował, że kasjerka podmieniła banknoty podczas ich przeliczania, a ta wezwała policję. Bank zatrzymał podejrzane pieniądze. Powodowie nie zostali poinformowani o wyniku sprawy – po jakimś czasie klient placówki spostrzegł, że jego rachunek zwiększył się o wysokość zatrzymanych przez bank środków.

Mężczyźni uznali, że bank naruszył ich dobra osobiste – w oddziale zostali potraktowani jak przestępcy. Oskarżenia o fałszerstwo były podnoszone na hali głównej w obecności innych klientów. Ze stanowiskiem tym nie zgodził się bank. W odpowiedzi na pozew wskazał, że pracownik banku działał zgodnie z obowiązującymi zasadami. Ponadto, bank podniósł, że to jeden z powodów, wykłócając się, wprowadził kasjera w stresującą i niekomfortową sytuację.

Sąd Okręgowy w Łodzi uznał powództwo ze bezzasadne. Sąd orzekł, że wszystkie czynności dokonywane przez bankiera były zgodne z procedurami dot. fałszywych znaków pieniężnych i jednocześnie stanowiły reakcję na agresywne zachowania powodów, w tym wezwanie policji. Ponadto, sąd stwierdził, że sami powodowie swoim nerwowym zachowaniem przyciągnęli uwagę innych klientów.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...