bg
Chcę wiedzieć o...
Strona główna
Analizy i raporty
Pracodawcy z sektora finansowego spodziewają się spadku zatrudnienia

Pracodawcy z sektora finansowego spodziewają się spadku zatrudnienia

Dodano: 2017-06-13
Publikator: ManpowerGroup

ManpowerGroup przedstawiło kolejną edycję raportu „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia”. 14% przedsiębiorstw z ponad 750 przebadanych firm w Polsce zamierza w III kw. 2017 r. zwiększyć zatrudnienie, a jedynie 5% rozważa redukcję etatów.

Z badania wynika, że zmniejszenie zatrudnienia może nastąpić w 2 z 10 sektorów gospodarki, które zostały uwzględnione w badaniu. Redukcje etatów, według badania, wystąpią m.in. w sekcji Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, gdzie spadek zatrudnienia jest spodziewany na poziomie -2%. Drugim sektorem, który przewiduje spadek zatrudnienia, jest Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi. Tam redukacja etatów wyniesie – 3%.

Również w sektorze Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi pogorszyła się prognoza w ujęciu kwartalnym. Oceny pracodawców z tego działu dot. stanu zatrudnienia na kolejny kwartał są niższe o 16 pp. Jest to największy spadek wśród wszystkim analizowanych sektorów gospodarki. Również w porównaniu do III kw. 2016 r. pogorszenie ocen nastąpiło w 8 sektorach gospodarki. Dla działu Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi spadek ocen wyniósł 4 pp.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia to kwartalne badanie, które mierzy intencje pracodawców związane ze zwiększeniem lub zmniejszeniem całkowitego zatrudnienia w ich oddziale w najbliższym kwartale. W Polsce wyniki raportu ManpowerGroup publikowane są od II kwartału 2008 r. Badanie jest przeprowadzane na grupie co najmniej 750 pracodawców.

Artykuły powiązane

Czy pracodawcy muszą usuwać CV kandydatów od razu po rekrutacji? Wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 lutego 2024 r. (sygn. akt III OSK 2700/22) orzekł, że pracodawcy mogą pr...

Sąd cywilny jest związany decyzją KNF

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 marca 2024 r. (sygn. akt II CSKP 1915/22) orzekł, że sąd powszechny nie ma prawa inge...

Europa, a sztuczna inteligencja

W obronie własnego języka Portale informacyjne donoszą, że kraje od Hiszpanii po Rumunię stawiają c...